[duminică, 5 iulie]

1. Dumnezeu Îl folosește pe Ilie pentru a-l chema pe Elisei. (1 Împărați 19:19-21)
Care este chemarea ta? Există ci- neva pe care Dumnezeu l-a pus în viața ta ca să-ți fie mentor? Dacă da, cine e?

2. Elisei cere și primește o măsură dublă de Duh. (2 Împărați 2:7-10,15)
Care e primul lucru ce îți vine în minte când auzi pe cineva vorbind de Duhul Sfânt? Cum Îl poți descrie pe Duhul Sfânt unui prieten? Ce poate face pentru tine Duhul Sfânt? În Faptele 2, citim despre cum a coborât peste ucenici Duhul Sfânt, la Cincizecime, într-un mod dramatic. Cum crezi că vine Duhul Sfânt astăzi asupra oamenilor? Crezi că, dacă Îi ceri, Dumnezeu îți va da o măsură dublă de Duh Sfânt?

3. Apa este făcută potabilă. (2 Împărați 2:19-22)
„Vindecarea apei din Ierihon a fost realizată nu prin înțelepciune omenească, ci prin intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Aceia care reclădiseră cetatea nu meritau favoarea Cerului; cu toate acestea, El, care «face să răsară soarele Său peste cei buni și peste cei răi și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți», a considerat că este bine în această situație să-Și dovedească, prin acest semn al milei, dorința de a-l vindeca pe Israel de bolile lui spirituale (Matei 5:45).

Îmbunătățirea a fost definitivă: «apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care-l rostise Domnul» (2 Împărați 2:22). Veac după veac, apele au continuat să curgă, făcând din acea parte a văii o oază a frumuseții. Multe sunt învățăturile spiritua- le care se desprind din relatarea despre îmbunătățirea apei. Vasul cel nou, sarea, izvorul – toate au un profund conținut simbolic.” (Profeți și regi, p. 231)

Care crezi că sunt „învățăturile spirituale care se desprind” din această relatare? Ce simboluri descoperi (oala de lut nouă, sarea, izvorul)?

4. Elisei este luat în bătaie de joc. (2 Împărați 2:23-25) Ce ne învață această relatare cu privire la respectul față de cei care au fost aleși de Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu a acționat prea aspru împotriva acelor tineri sau copii? De ce da sau de ce nu?