[miercuri, 10 iunie]

Făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu sunt foarte încurajatoare când suntem deprimați. Citește textele de la secțiunea Repere și vezi care te încurajează cel mai mult. Copiază-l pe o foaie de hârtie, pe care o poți decora. Apoi așaz-o undeva la vedere ca să o citești când ești descurajat.

Repere

„În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)

„Fiți tari și îmbărbătați-vă, toți cei ce nădăjduiți în Domnul!” (Psalmii 31:24)

„Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, și nu obosesc, umblă, și nu ostenesc.” (Isaia 40:30,31)

„Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: ești al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, și flacăra nu te va aprinde.” (Isaia 43:1,2)

„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28)