[miercuri, 3 iunie]

Versetele biblice de la rubrica Repere ne vorbesc despre ce înseamnă să ai curaj și credință și să iei poziție de partea dreptății.

„Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6)

„Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept uneltirilor Diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.” (Efeseni 6:10-12)

„Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: «Mută-te de aici colo» și s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputință.” (Matei 17:20)

„Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii, și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.” (Luca 1:17)

Ilie a fost un model atât de puternic de credință și curaj, încât, după câteva secole, în vremea lui Isus, oamenii încă îl considerau pe Ilie întruchiparea credinței și curajului. Se spunea că Ioan Botezătorul, care a pregătit calea lui Isus, a venit „în duhul și puterea lui Ilie”; unii credeau chiar că Isus Însuși era Ilie cel înviat. Iată ce impact poate avea asupra lumii o persoană curajoasă și credincioasă!
Privind în jur, care persoană este pentru tine un exemplu de credință și curaj?