[duminică, 24 mai]

Dumnezeu a avut grijă de Ilie în toată viața lui. Chiar și atunci când Ilie a renunțat să își continue lucrarea, Dumnezeu a fost cu el. La sfârșitul vieții lui Ilie, Dumnezeu a hotărât să-l ia în adevăratul lui cămin: cerul. Dumnezeu i-a purtat de grijă și a vrut ca Ilie să locuiască alături de El în ceruri, pentru totdeauna, și să nu moară aici, pe pământ.
Ţi-ai dori să ai o astfel de relație cu Dumnezeu? Notează-ți gândurile într-o scrisoare către Dumnezeu.

Caz în studiu

Ilie, Tişbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: „Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceştia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu.” 2 Şi Cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: 3 „Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit şi ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în faţa Iordanului. 4 Vei bea apă din pârâu şi am poruncit corbilor să te hrănească acolo.” 5 El a plecat şi a făcut după Cuvântul Domnului. S-a dus şi s-a aşezat lângă pârâul Cherit, care este în faţa Iordanului. 6 Corbii îi aduceau pâine şi carne dimineaţa şi pâine şi carne seara şi bea apă din pârâu. 7 Dar, după câtăva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în ţară. 8 Atunci, Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: 9 „Scoală-te, du-te la Sarepta, care ţine de Sidon, şi rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească.” 10 Ilie s-a sculat şi s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetăţii, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o şi a zis: „Du-te şi adu-mi, te rog, puţină apă într-un vas, ca să beau.” 11 Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou şi a zis: „Adu-mi, te rog, şi o bucată de pâine în mâna ta.” 12 Şi ea a răspuns: „Viu este Domnul, Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală şi puţin untdelemn într-un urcior. Şi iată, strâng două bucăţi de lemne, apoi mă voi întoarce şi voi pregăti ce am pentru mine şi pentru fiul meu: vom mânca şi apoi vom muri.” 13 Ilie i-a zis: „Nu te teme, întoarce-te şi fă cum ai zis. Numai pregăteşte-mi întâi mie cu untdelemnul şi făina aceea o mică turtă şi adu-mi-o; pe urmă să faci şi pentru tine şi pentru fiul tău. 14 Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Făina din oală nu va scădea şi untdelemnul din urcior nu se va împuţina până în ziua când va da Domnul ploaie pe faţa pământului’.” 15 Ea s-a dus şi a făcut după cuvântul lui Ilie. Şi multă vreme a avut ce să mănânce, ea şi familia ei, şi Ilie. 16 Făina din oală n-a scăzut şi untdelemnul din urcior nu s-a împuţinat, după cuvântul pe care-l rostise Domnul prin Ilie. (1 Regi 17:1-16)

 

Fișă de studiu

  1. Cum s-a îngrijit Dumnezeu de viața ta?
  2. Ai trecut vreodată printr-o întâmplare în care El a acționat în favoarea ta sau în care ai primit ajutorul Său chiar la momentul potrivit?
  3. În ce alte momente din viața lui Ilie a avut Dumnezeu grijă de el?
  4. Cum s-a întărit credința lui Ilie în Dumnezeu după ce El l-a ajutat?
  5. Citește 1 Regi 19. Cum i-a arătat Dumnezeu lui Ilie că va fi mereu cu el?
  6. Mai face Dumnezeu astfel de lucruri astăzi? Dacă da, poți povesti o întâmplare asemănătoare?