[duminică, 17 mai]

Recapitulează istoria lui Asa din rubricile Caz în studiu și Fișă de studiu.

Caz în studiu

„Asa a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului său… I-a poruncit lui Iuda să-L caute pe Domnul, Dumnezeul părinților săi, și să împlinească legea și poruncile.”

„Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: «Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin! Domnul este cu voi când sunteți cu El; dacă-L căutați, Îl veți găsi, iar dacă-L părăsiți și El vă va părăsi. Multă
vreme Israel a fost fără Dum- nezeul cel adevărat, fără preoți care să-i învețe pe oameni și fără lege. Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul, Dumnezeul lui Israel, L-au căutat și L-au găsit.»”

„Asa a scos argint și aur din vistieriile Casei Domnului și ale ca- sei împăratului și a trimis soli la Ben-Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damasc. Și a pus să-i spu- nă: «Să fie un legământ între mine și tine, cum a fost unul între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit argint și aur. Du-te și rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.» Ben-Hadad l-a ascultat pe împăratul Asa; a trimis pe căpeteniile oștirii sale împotriva cetăților lui Israel… Când a auzit Baeșa, a încetat să mai întărească Rama și a pus capăt lucrărilor sale. […]

În vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și i-a zis: «Pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul, Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. […] Căci Domnul Își întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie.» Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp, Asa a apăsat și pe unii din popor.”
„Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui.”
„N-a fost nimeni care să se fi vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, ca Ahab, pe care nevastă-sa Izabela îl ațâța la aceasta.” (2 Cronici 14:2-4; 15:1-4; 16:2-7,9-10; 1 Regi 16:30; 21:25)

 

Fișă de studiu

  1. Să presupunem că ar trebui să le prezinți istoria lui Asa unor copii de grădiniță. Care le-ai spune că este cel mai important lucru ce trebuie reținut?
  2. Ce ne spune istoria lui Asa despre consacrarea deplină față de Dumnezeu?
  3. Ce învățăm din exemplul lui Ahab și din cel al Izabelei despre secu- larism și despre spiritul lumesc?
  4. Asa a făcut câteva greșeli mari în viața lui și totuși Biblia spune: „Dar înălțimile tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui.” (2 Cronici 15:17) Cum îți explici acest verset? Dacă Asa a permis ca o parte a închinării la idoli să continue și apoi a făcut legământul dubios cu Ben-Hadad, cum mai putem afirma
    că el a fost „în totul al Domnului în tot timpul vieții lui”? Ce asemănări și deosebiri există între împăratul Da-
    vid și Asa? Viața căror personaje din Biblie se aseamănă cu viața lui Asa?

Ce legătură există între istoria lui și următoarele învățături pe care le-a dat Isus?

„Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află.” (Matei 7:13,14)

„De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea: ea s-a prăbușit, și prăbușirea i-a fost mare.” (Matei 7:24-27)

„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară.” (Matei 11:28-39)