[miercuri, 13 mai]

Unul dintre textele de la Repere exprimă promisiunea lui Dumnezeu: „Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în ei. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne.” (Ezech. 11:19) Compară această făgăduință cu cea din Ezechiel 36:26, unde Dumnezeu spune: „Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne.”
Citește Psalmul 51 ca o rugăciune, cerându-I Domnului să-ți dea o inimă nouă, neîmpărțită.