[duminică, 10 mai]

Citește din nou, cu atenție, cele trei pasaje biblice de la secțiunea Caz în studiu.

El s-a gândit: „S-ar putea ca acum regatul să se întoarcă la Casa lui David. 27 Dacă acest popor se va duce la Casa Domnului, în Ierusalim, ca să aducă jertfe, inima acestui popor va trece de partea stăpânului lor, Roboam, regele lui Iuda; pe mine mă vor omorî şi se vor întoarce la Roboam, regele lui Iuda.“ 28 După ce s-a sfătuit, regele a făcut doi viţei de aur şi a zis poporului: „Este prea mult pentru voi să mergeţi până la Ierusalim. Israele, iată zeii tăi care te-au scos din ţara Egiptului!“ 29 L-a pus pe unul la Betel, iar pe celălalt la Dan. 30 Şi acest lucru a devenit un prilej de păcătuire; poporul mergea până la Dan să se închine înaintea unuia dintre viţei.

1 Atunci, un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, după Cuvântul Domnului, în timp ce Ieroboam stătea lângă altar, arzând tămâie. 2 El a strigat împotriva altarului, potrivit Cuvântului Domnului şi a zis: „Altarule, altarule! Aşa vorbeşte Domnul: «Iată că se va naşte un fiu Casei lui David, al cărui nume va fi Iosia. El îi va înjunghia pe tine pe preoţii înălţimilor care aduc jertfe aici şi oseminte omeneşti se vor arde pe tine!»“ 3 El a dat un semn în aceeaşi zi, spunând: „Acesta este semnul pe care Domnul l-a dat: altarul se va despica, iar cenuşa din el se va împrăştia.“ 4 Când a auzit cuvântul pe care omul lui Dumnezeu îl vestise împotriva altarului din Betel, regele Ieroboam şi-a întins mâna de deasupra altarului spre el şi a poruncit: „Prindeţi-l!“ Dar mâna pe care o întinsese spre omul lui Dumnezeu s-a uscat, astfel că nu şi-a mai putut-o trage înapoi. 5 Altarul s-a despicat, iar cenuşa din el s-a împrăştiat, potrivit semnului pe care omul lui Dumnezeu îl dăduse prin Cuvântul Domnului. 6 Atunci regele l-a rugat pe omul lui Dumnezeu: „Mijloceşte la Domnul, Dumnezeul tău, şi roagă-te pentru mine ca să-mi pot trage mâna înapoi!“ Omul lui Dumnezeu a mijlocit la Domnul, iar mâna regelui s-a refăcut şi a devenit ca mai înainte.

11 În Betel locuia un profet bătrân. Fiii săi au venit şi i-au istorisit tatălui lor tot ceea ce făcuse omul lui Dumnezeu în Betel în acea zi, precum şi cuvintele pe care i le spusese regelui.

12 Atunci tatăl lor i-a întrebat: „Pe ce drum a plecat?“ Fiii săi văzuseră pe ce drum plecase omul lui Dumnezeu, care venise din Iuda. 13 Apoi el le-a zis fiilor săi: „Înşeuaţi-mi măgarul!“ După ce i-au înşeuat măgarul, a încălecat pe el 14 şi s-a dus după omul lui Dumnezeu. L-a găsit şezând sub un stejar şi l-a întrebat:

– Tu eşti omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda?

– Eu sunt, a răspuns el.

15 – Vino acasă cu mine şi mănâncă ceva, i-a zis el.

16 – Nu pot să mă întorc şi să merg cu tine, nici să mănânc pâine, nici să beau apă în acest loc, i-a răspuns omul lui Dumnezeu, 17 pentru că mi s-a spus prin Cuvântul Domnului: „Să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo şi să nu te întorci pe acelaşi drum pe care te vei duce!“

18 El i-a zis:

– Şi eu sunt profet ca tine. Şi un înger mi-a vorbit prin Cuvântul Domnului, spunând: „Adu-l înapoi acasă cu tine ca să mănânce pâine şi să bea apă!“

Îl minţea. 19 Atunci omul lui Dumnezeu s-a întors cu el, a mâncat pâine şi a băut apă în casa lui. 20 În timp ce stăteau la masă, cuvântul Domnului a venit la profetul care-l adusese înapoi 21 şi el a strigat împotriva omului lui Dumnezeu care venise din Iuda: „Aşa vorbeşte Domnul: «Pentru că nu L-ai ascultat pe Domnul şi nu ai păzit porunca pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-a dat-o, 22 ci te-ai întors şi ai mâncat pâine şi ai băut apă în locul despre care îţi poruncise să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă, trupul tău nu va fi înmormântat în mormântul părinţilor tăi.»“ (1 Regi 12:26-30; 13:1-6,11,22)

 

Meditează la următoarele întrebări:
• 1 Regi 12:26-30 – Ieroboam primise asigurări, prin intermediul profetului Ahia, că Dumnezeu îl va numi rege peste cele zece seminții ale lui Israel. Cu toate acestea, Ieroboam era foarte nesigur cu privire la domnia lui. Prin urmare, a înființat centre de închinare la Betel și în Dan, pentru a-i descuraja pe israeliți să meargă la Ierusalim, în Regatul de Sud al lui Iuda. Crezi că experiența lui Ieroboam ar fi fost alta dacă ar fi permis poporului să meargă la Ierusalim? În ce domeniu al vieții tale ai tendința să te simți nesigur din punct de vedere spiritual?
• 1 Regi 13:1-6 – Ce ne spune despre Dumnezeu acest incident? Gândește-te la curajul acelui profet anonim. Ce îți spune această istorie, despre curajul de a spune adevărul? În ce domenii Dumnezeu te cheamă la o consacrare fără niciun compromis?
• 1 Regi 13:11-22 – Ce aplicație poate avea această întâmplare la viața noastră? Simți compasiune pentru profetul din Iuda? Ce i-ai răspunde cuiva care ar susține că această întâmplare prezintă un Dumnezeu aspru și nerezonabil?