[marți, 28 aprilie]

Citatul de la rubrica Flash evidențiază „deșertăciunea unei vieți care caută binele suprem în lucrurile pământești”.

„Prin experiența lui amară, Solomon a învățat despre deșertăciunea unei vieți care caută binele suprem în lucrurile pământești. […] Cu toate acestea, Domnul nu l-a părăsit. Prin mesaje de mustrare și prin judecăți aspre, El a căutat să-l trezească pe rege, ca să-și dea seama de păcătoșenia căii lui.” (Profeți și regi, p. 76)
„Pocăința lui Solomon a fost sinceră, dar paguba pe care exemplul lui nelegiuit a produs-o nu putea fi ștearsă. […] Cu toate că și-a mărturisit păcatul și a scris pentru binele generațiilor care aveau să vină după el un raport al nebuniei și pocăinței lui, regele nu a putut spera niciodată că se va putea anula complet influența dezastruoasă a faptelor lui rele.” (Idem, pp. 84, 85)

Roagă un creștin cu experiență să te ajute să găsești strategii de a fi echilibrat în lupta pentru dobândirea de valori materiale. Identifică modalități prin care materialismul ni se strecoară în minte (spectacole, televiziune, prieteni etc.)

Citește Matei 6:24. Tu cui îi slujești?

Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.