[duminică, 26 aprilie]

Recapitulează versetele biblice care descriu căutarea lui Solomon după un sens în viață, căutare care s-a îndreptat spre bogăție, plăcere și înțelepciune. De ce acestea nu l-au ajutat pe Solomon să-și liniștească sufletul? Ce personalități publice actuale se aseamănă mult cu Solomon?

 

Caz în studiu

„Dumnezeu i-a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor Răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor.” (1 Regi 4:29,30)

„Am zis inimii mele: «Haide! Vreau să te încerc cu veselie; gustă fericirea.» Dar iată că și aceasta este o deșertăciune.” (Eclesiastul 2:1)

„Împăratul Solomon i-a între- cut pe toți împărații pământu- lui în bogății și înțelepciune. Toată lumea căuta să-l vadă pe Solomon, ca să audă în- țelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui.” (1 Regi 10:23,24)

„Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război; dar un singur păcătos nimicește mult bine.” (Eclesiastul 9:18)

„Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește: nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos.” (Eclesiastul 10:5,6)

Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii când vei zice: „Nu găsesc nicio plăcere în ei”; 2 până nu se întunecă soarele şi lumina, luna şi stelele şi până nu se întorc norii îndată după ploaie; 3 până nu încep să tremure paznicii casei (mâinile) şi să se încovoaie cele tari (picioarele); până nu se opresc cei ce macină (dinţii), căci s-au împuţinat; până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre (ochii); 4 până nu se închid cele două uşi dinspre uliţă (buzele); când uruitul morii slăbeşte, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântăreţelor se aude înăbuşit, 5 te temi de orice înălţime şi te sperii pe drum; până nu înfloreşte migdalul cu peri albi şi de abia se târăşte lăcusta; până nu-ţi trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veşnică, şi bocitorii cutreieră uliţele; 6 până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor şi până nu se strică roata de la fântână; 7 până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat. 8 O, deşertăciune a deşertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deşertăciune!

„Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.” (Eclesiastul 12:1-8,13)

 

Fișă de studiu

  1. Cum a fost posibil ca cel mai înțelept om al lumii să facă niște alegeri atât de proaste în viață?
  2. Dacă ar fi ca la Hollywood să se producă un film bazat pe viața lui Solomon, care crezi că ar fi titlul potrivit?
  3. Ce ne învață despre Dumnezeu pocăința lui Solomon?
  4. E posibil să atingi succesul asemenea lui Solomon, dar să rămâi pe deplin smerit și dependent de Dumnezeu? Argumentează.
  5. După părerea ta, care este cea mai importantă lecție pe care o avem de învățat din istoria vieții lui Solomon?
  6. Citește la întâmplare câteva proverbe culese de Solomon și apoi notează mai jos câteva proverbe pe care tu le consideri interesante și importante.