[duminică, 19 aprilie]

Citește pasajul prezentat la secțiunea Caz în studiu. Fii atent în mod special la versetul 2.

Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon: moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, 2 care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel: „Să nu intraţi la ele şi nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreşit inimile înspre dumnezeii lor.” De aceste neamuri s-a alipit Solomon târât de iubire. 3 A avut de neveste şapte sute de crăiese împărăteşti şi trei sute de ţiitoare, şi nevestele i-au abătut inima. 4 Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alţi dumnezei, şi inima nu i-a fost în totul a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său, David. 5 Solomon s-a dus după Astarteea, zeiţa sidonienilor, şi după Milcom, urâciunea amoniţilor. 6 Şi Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului şi n-a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl său, David. 7 Atunci, Solomon a zidit pe muntele din faţa Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoş, urâciunea Moabului, pentru Moloh, urâciunea fiilor lui Amon. 8 Aşa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie şi jertfe dumnezeilor lor. 9 Domnul S-a mâniat pe Solomon pentru că îşi abătuse inima de la Domnul, Dumnezeul lui Israel, care i Se arătase de două ori. 10 În privinţa aceasta îi spusese să nu meargă după alţi dumnezei, dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului. 11 Şi Domnul a zis lui Solomon: „Fiindcă ai făcut aşa şi n-ai păzit legământul Meu şi legile Mele pe care ţi le-am dat, voi rupe împărăţia de la tine şi o voi da slujitorului tău. 12 Numai, nu voi face lucrul acesta în timpul vieţii tale, pentru tatăl tău, David. Ci din mâna fiului tău o voi rupe. 13 Nu voi rupe însă toată împărăţia; voi lăsa o seminţie fiului tău, din pricina robului Meu, David, şi din pricina Ierusalimului, pe care l-am ales.” (1 Regi 11:1-13)

Ce poruncă precisă i-a dat Dumnezeu poporului Său?
Ce urma să li se întâmple copiilor lui Dumnezeu dacă nu respectau această poruncă?
Ce a făcut Solomon? Cât de departe a mers cu ignorarea poruncilor lui Dumnezeu?
Fiind figura centrală în Israel, ce impact crezi că a avut exemplul lui Solomon asupra întregii națiuni?

 

Fișă de studiu

  1. Ce elemente din acest episod biblic te șochea- ză?
  2. Care sunt lucrurile noi pe care nu le-ai știut până acum?
  3. Care este personajul principal al acestui fragment?
  4. Încercuiește toate personajele din acest episod biblic. Subliniază care crezi tu că e ideea principală. Numerotează toate pasajele care crezi că pot conține o lecție importantă ce trebuie învățată.