[duminică, 12 aprilie]

Citește cu atenție pasajul de la secțiunea Caz în studiu. Apoi completează rubrica Fișă de studiu. Una dintre întrebări se referă la rolul muzicii. Cine erau cei care cântau? La ce instrumente?

Gândește-te la muzica ce se cântă în timpul serviciilor divine din bisericile noastre. Consideri că îmbogățește sau micșorează experiența de închinare? Explică și de ce. Imnul intonat în cadrul ceremoniei de dedicare a Templului era destul de simplu, judecând după standardele de astăzi. Ce s-a întâmplat în timp ce au fost cântate aceste cuvinte atât de simple?

 

Caz în studiu

2 Atunci Solomon a convocat la Ierusalim sfatul bătrânilor lui Israel, toate căpeteniile seminţiilor şi conducătorii clanurilor israelite, ca să mute Chivotul Legământului cu Domnul din Cetatea lui David, adică din Sion. 3 Toţi bărbaţii lui Israel s-au adunat la rege cu prilejul sărbătorii din luna a şaptea. 4 După ce au venit toţi cei din sfatul bătrânilor lui Israel, leviţii au ridicat Chivotul. 5 Ei au mutat Chivotul, Cortul Întâlnirii şi toate obiectele sfinte care erau în cort. Preoţii şi leviţii le-au mutat. 6 Regele Solomon şi toată adunarea lui Israel, care se adunase înaintea lui, au stat înaintea Chivotului şi au jertfit atât de multe oi şi vite, încât n-au putut fi numărate sau socotite. 7 Preoţii au adus Chivotul Legământului cu Domnul la locul lui, în sanctuarul interior al Casei, adică în Locul Preasfânt, sub aripile heruvimilor. 8 Heruvimii aveau aripile întinse deasupra locului unde se afla Chivotul, astfel încât heruvimii acopereau atât Chivotul, cât şi drugii acestuia. 9 Drugilor li se dăduse o asemenea lungime, încât să li se vadă capetele din Locul Sfânt care era în faţa sanctuarului interior, dar să nu se vadă de afară; ei sunt acolo şi astăzi. 10 În Chivot nu se mai aflau decât cele două table puse de Moise la Horeb, atunci când Domnul a încheiat legământ cu israeliţii, după ce aceştia au ieşit din Egipt.

11 Apoi preoţii au ieşit din Locul Sfânt (căci toţi preoţii prezenţi se sfinţiseră, fără să se mai ţină seama de rândul cetei fiecăruia). 12 Toţi leviţii cântăreţi – şi anume Asaf, Heman şi Iedutun, împreună cu fiii şi rudele lor – îmbrăcaţi în in subţire, stăteau la răsărit de altar cu chimvale, harfe şi lire în mâini, împreună cu cei o sută douăzeci de preoţi care sunau din trâmbiţe. 13 Cei ce sunau din trâmbiţe s-au unit cu cei ce cântau, ca să-L laude şi să-I mulţumească Domnului. Când ei şi-au înălţat glasurile acompaniaţi de trâmbiţe, de chimvale şi de celelalte instrumente de cântat, lăudând pe Domnul prin cuvintele „El este bun! Îndurarea Lui ţine pe vecie[d]“, un nor a umplut Casa, Casa Domnului. 14 Preoţii nu au mai putut rămâne să slujească din cauza norului, căci slava Domnului umpluse Casa lui Dumnezeu. (2 Cronici 5:2-14)

 

Fișă de studiu

  1. Ce aspecte din acest pasaj sunt noi pentru tine?
  2. Încadrează într-un dreptunghi personajele secundare ale acestui fragment.
  3. Încercuiește persoana care se află în centrul acestui pasaj.
  4. Ce îți spune acest pasaj cu privire la importanța și semnificația închinării?
  5. Ce rol a jucat muzica în cadrul acelei ceremonii?
  6. Ce rol a jucat chivotul legământului în cadrul ceremoniei de dedicare a Templului?