[marți, 7 aprilie]

Citatul din Spiritul Profetic de săptămâna aceasta abordează ideea adevăratei măreții și bogății.

„Limbajul folosit de Solomon în rugăciunea lui către Dumnezeu, înaintea vechiului altar de la Gabaon, dovedește umilința lui și dorința arzătoare de a-L onora pe Dumnezeu. El și-a dat seama că fără ajutor divin este tot atât de neputincios ca și un copilaș, în îndeplinirea răspunderilor care îi reveneau. Știa că-i lipsește discernământul, și simțământul marii lui nevoi l-a determinat să-L caute pe Domnul pentru înțelepciune. În inima lui nu era nicio aspirație egoistă după o inteligență care să-l înalțe mai presus de alții. […] Niciodată Solomon nu a fost atât de bogat, atât de înțelept sau cu adevărat mare ca atunci când a mărturisit: «Eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat.»” (Profeți și regi, p. 30)

Astăzi, precum întotdeauna de-a lungul istoriei, oamenii cred că bogăția se măsoară în funcție de bunurile materiale, de puterea și de personalitatea cuiva. Când ne referim la măreție, ne gândim la hainele pe care le îmbrăcăm, la mașina pe care o conducem, la casa în care locuim, la banii pe care îi câștigăm, la influența pe care o exercităm sau la atenția pe care o atragem. Istoria vieții lui Solomon ne reamintește, în schimb, că adevărata măreție are la bază lipsa de egoism.
Obiectivul principal al lui Solomon era acela de a-și sluji poporul. Privind la modul în care primii doi regi ai lui Israel s-au poticnit din cauza propriei lor importanțe, uitând de obligațiile față de cetățeni și față de Dumnezeu, Solomon și-a dat seama că a conduce o națiune dificilă era un lucru prea mare pentru a se descurca de unul singur. Având o inimă umilă, Solomon a devenit cel mai măreț rege de pe pământ. Doar când el a uitat de consacrarea față de Dumnezeu, lucrurile au început să o ia razna.
Isus a venit să ne arate cum să-i slujim pe alții, spunându-ne că orice faptă de bunătate față de cineva în nevoie e făcută, de fapt, față de El. Tot ce facem ar trebui să fie spre slava lui Dumnezeu, dar pentru acest lucru e nevoie de modestie.

Citește Matei 23:11,12. Cum putem adopta în viața noastră această perspectivă?

11 Cel mai mare dintre voi va fi slujitorul vostru. 12 Oricine se înalţă pe sine va fi smerit şi oricine se smereşte va fi înălţat.