[duminică, 5 aprilie]

Prima carte a Împăraților îl prezintă pe Solomon ca fiind un rege înțelept, inteligent și curios în legătură cu tot ce se întâmplă în jurul lui. Deși Dumnezeu nu ne garantează abundența de bunuri materiale dacă Îl urmăm, totuși respectarea principiilor lui Dumnezeu ne scutește de multe complicații și durere.
Citește secțiunea Caz în studiu. Care ar fi câteva modalități prin care putem deveni mai înțelepți?

Caz în studiu

3 Solomon Îl iubea pe Domnul, împlinind hotărârile tatălui său, David, însă aducea jertfe şi ardea tămâie pe înălţimi. 4 Regele s-a dus la Ghivon ca să aducă jertfe, pentru că acolo se afla cea mai însemnată înălţime. El a adus pe altarul de acolo o mie de arderi de tot. 5 La Ghivon, Domnul i S-a arătat lui Solomon noaptea într-un vis şi Dumnezeu i-a zis:

– Cere-Mi orice vrei să-ţi dau!

6 – Tu ai arătat o mare îndurare[a] faţă de robul Tău David, tatăl meu, a răspuns Solomon, căci a umblat înaintea Ta în credincioşie, în dreptate şi în curăţie de inimă. Tu ai arătat această mare îndurare faţă de el şi i-ai dat un fiu care stă astăzi pe tronul său. 7 Doamne, Dumnezeul meu, Tu l-ai numit rege pe slujitorul Tău în locul tatălui meu, David. Însă eu sunt tânăr şi nu ştiu să-mi îndeplinesc bine îndatoririle. 8 Slujitorul Tău se află în mijlocul poporului pe care l-ai ales, un popor atât de numeros, încât nu poate fi socotit sau numărat. 9 Dă-i slujitorului Tău o minte cu discernământ ca să pot judeca[b] poporul Tău şi să pot deosebi între bine şi rău, căci cine este în stare să judece acest popor numeros al Tău?

10 Domnului I-a plăcut cererea lui Solomon. 11 Şi Dumnezeu i-a zis:

– Pentru că ai cerut acest lucru şi nu ai cerut pentru tine nici viaţa lungă, nici bogăţii şi nici moartea duşmanilor tăi, ci ai cerut înţelepciune pentru a face dreptate, 12 voi face după cum ai cerut. Îţi voi da o minte înţeleaptă şi pricepută cum nu a avut nimeni înaintea ta şi nici nu se va mai ridica după tine nimeni asemenea ţie. 13 Mai mult, îţi voi da şi ceea ce nu ai cerut, bogăţii şi faimă, aşa încât nu va fi nici un alt rege ca tine în tot timpul vieţii tale. 14 Şi, dacă vei umbla în căile Mele, păzind legile şi poruncile Mele, aşa cum a făcut tatăl tău, David, îţi voi lungi zilele.

15 Solomon s-a trezit şi şi-a dat seama că a fost un vis. El s-a întors la Ierusalim, s-a înfăţişat înaintea Chivotului Legământului cu Domnul şi a adus arderi de tot şi jertfe de pace[c]. Apoi a dat un ospăţ pentru toţi slujitorii săi.

20 Oamenii din Iuda şi din Israel erau foarte numeroşi, ca nisipul de pe ţărmul mării. Ei mâncau, beau şi se înveseleau.  (1 Regi 3:3-15; 4:20)

 

Fișă de studiu

  1. Solomon I-a cerut lui Dumnezeu înțelepciune, iar ceea ce n-a cerut – bogății și onoare – i s-a dat în plus. Ce s-ar fi putut întâmpla dacă el I-ar fi cerut lui Dumnezeu lucruri materiale, nu înțelepciune?
  2. Dumnezeu a binecuvântat domnia lui Solomon cu bogăție, dar multe dintre proverbe conțin avertizări cu privire la bogăție. Astăzi, binecuvântările financiare sunt neapărat un semn de aprobare din partea lui Dumnezeu față de urmașii Săi? Cum ar trebui noi, creștinii, să ne raportăm la bani?
  3. Solomon era fascinat de multe ramuri ale științei și de lumea naturală. Ce ne transmite lumea naturală despre Dumnezeu?
  4. Cum ai defini tu cuvântul „înțelepciune”? În ce sens este înțelepciunea „pomul vieții”, așa cum este descrisă în Proverbele?