[luni, 23 martie]

David a plâns, a plâns și iar a plâns. Textul-cheie al acestei lecții este unul dintre cele mai triste texte din Biblie.

„Atunci, împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns. Pe când mergea, zicea: «Fiul meu Absalom! Fiul meu, fiul meu Absalom! Cum n-am murit eu în locul tău! Absalom, fiul meu, fiul meu!»” (2 Samuel
18:33)

Sentimentele lui David față de Absalom au fost destul de contrastante, dar niciodată nu a încetat să-l iubească. David știa că moartea lui Absalom era, în principal, rezultatul faptelor sale, deoarece păcatul lui cu Batșeba inaugurase un lung șir de tragedii. Jalea lui David este, de asemenea, o ilustrare a modului profund în care ne iubește Dumnezeu și Își dorește să fim salvați și în siguranță. Cum te simți, știind că ești iubit atât de mult, indiferent cât de grav L-ai trăda pe Dumnezeu? Scrie un cântec sau realizează un desen care să reprezinte răspunsul tău la iubirea de nestăvilit a lui Dumnezeu.