[miercuri, 18 martie]

Citește Reperele acestei lecții și subliniază cuvintele și expresiile care ți se adresează personal din fiecare text.

„Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic! Nu mă lepăda de la Fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.” (Psalmii 51:10-12)

„Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: «Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!» Și Tu ai iertat vina păcatului meu.” (Psalmii 32:5)

„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descope- rit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.” (Evrei 4:12,13)

„Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând.” (Isaia 55:7)

„Ați auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu preacurvești.» Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui.” (Matei 5:27,28)

Meditează de ce crezi că aceste cuvinte sunt relevante pentru tine astăzi și parafrazează versetele pe care vrei să le împărtășești cuiva. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să întâlnești pe cineva care are nevoie de făgăduințele exprimate în aceste texte și să găsești ocazii de a le povesti și altora modul în care istoria căderii și pocăinței lui David ți-a consolidat relația cu Dumnezeu.