[duminică, 15 martie]

După ce citești pasajul de la Caz în studiu, răspunde la întrebările de la Fișă de studiu.

Caz în studiu

Domnul a trimis pe Natan la David. Şi Natan a venit la el şi i-a zis: „Într-o cetate erau doi oameni: unul bogat şi altul sărac. 2 Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi. 3 Săracul n-avea nimic decât o mieluşea, pe care o cumpărase; o hrănea şi o creştea la el împreună cu copiii lui; ea mânca din aceeaşi bucată de pâine cu el, bea din acelaşi pahar cu el, dormea la sânul lui şi o privea ca pe fata lui. 4 A venit un călător la omul acela bogat. Şi bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului şi a gătit-o pentru omul care venise la el.” 5 David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia şi a zis lui Natan: „Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte! 6 Şi să dea înapoi patru miei, pentru că a săvârşit fapta aceasta şi n-a avut milă.” 7 Şi Natan a zis lui David: „Tu eşti omul acesta! Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Eu te-am uns împărat peste Israel şi te-am scăpat din mâna lui Saul; 8 te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău şi ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin atâta, aş mai fi adăugat. 9 Pentru ce dar ai dispreţuit tu Cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, Hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă-sa şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. 10 Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit şi pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, Hetitul.’ 11 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta şi voi lua de sub ochii tăi pe nevestele tale şi le voi da altuia, care se va culca cu ele în faţa soarelui acestuia. 12 Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă voi face lucrul acesta în faţa întregului Israel şi în faţa soarelui’.” 13 David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Şi Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri. (2 Samuel 12:1-13)

Care e mesajul care crezi că Dumnezeu încearcă să ți-l transmită? Care parte din experiența lui David se aseamănă cel mai mult cu experiența ta? De la păcatul lui David cu Batșeba până la mărturisirea păcatului și iertarea primită de la Dumnezeu, care episod e cel mai relevant pentru tine?

Fișă de studiu

  1. Deși acest episod din viața lui David este unul dintre cele mai cunoscute din Vechiul Testament, citește 2 Samuel 11:1-17, apoi analizează concluzia dramatică și răspunde la următoarele întrebări: Încercuiește personajele principale din narațiune.
    Care crezi că au fost motivele pentru care David a ales să acționeze așa?
  2. Există detalii în acest episod biblic care sunt noi pentru tine?
  3. De ce crezi că Natan l-a confruntat pe David prin intermediul unei ilustrații?
  4. Ce altă reacție e posibil să fi avut David, dacă Natan ar fi folosit o altă metodă de abordare a problemei?
  5. Cum ai descrie pocăința lui David? Crezi că s-a pocăit sincer, pentru că s-a convins de păcatul comis sau pentru că a fost prins? În ce constă diferența?
  6. Care crezi că e textul-cheie sau propoziția-cheie din acest pasaj?
  7. De ce crezi că a fost pusă în Biblie această istorie de viață? Ce mesaje conține, valabile și pentru noi, astăzi?