Alte rubrici din studiu

Știai că?

Istoricii consideră că regele David a domnit, probabil, între anii 1004 și 965 î.Hr. Pe timpul domniei lui, Israel a devenit
cunoscut ca națiune autonomă, nu doar ca o adunătură de triburi. Regele David a asigurat puterea Israelului prin două metode: în primul rând, prin înfrângerea dușmanilor direcți, în principal pe filisteni; iar în al doilea rând, prin formarea de alianțe cu țările vecine pașnice. „Autoritatea sa era recunoscută de la granița Egiptului și de la Marea Roșie până pe malurile Eufratului.”

El a unit cele 12 triburi (seminții) și a stabilit capitala națiunii la Ierusalim. Ulterior, perioada de domnie a lui David a fost considerată „era de aur a istoriei evreiești”.

 

Repere

„El dă mari izbăviri împăratului său și dă îndurare unsului Său: lui David și seminței lui, pe vecie.” (Psalmii 18:50)

„Tu, care dai împăraților biruința, care ai scăpat de sabie ucigașă pe robul Tău David.” (Psalmii 144:10)

„Acum, Doamne Dumnezeule, fă să rămână în veci cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului Tău și asupra casei lui și lucrează după cuvântul Tău! Slăvit să fie Numele Tău pe vecie și să se zică: «Domnul oștirilor este Dumnezeul lui Israel. Și casa robului Tău
David să rămână înaintea Ta!»” (2 Samuel 7:25,26)

„Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt, și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și Împărăția Lui nu va avea sfârșit.”(Luca 1:31-33)

 

Cu alți ochi

„Succesul nu are secrete. Este rezultatul pregătirii, al muncii asidue și al învățării din eșecuri.” – Colin Powell, general
american în rezervă, secretar de stat (2001-2005)

„Nu uita niciodată că strădania și sforțările precedă succesul, chiar și în dicționar.” – Sarah Ban Breathnach, autoare americană, secolul XX