[marți, 10 martie]

În citatul de la rubrica Flash, Ellen White scoate în evidență faptul că domnia lui David a constituit epoca de apogeu a Israelului în ceea ce privește puterea și influența asupra popoarelor din jur. Pentru o perioadă scurtă de timp, cele 12 triburi au fost unite într-un singur regat, care i-a înfrânt pe dușmani și a avut parte de prosperitate între granițele sale.

Flash

„Împărăția lui Israel ajunsese pe toate planurile împlinirea făgăduinței date lui Avraam și, mai târziu, repetate lui Moise: «Seminței tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat» (Gen. 15:18; Deut. 11:22-25). Israel devenise o națiune puternică, respectată și temută de popoarele înconjurătoare. Iar în împărăția sa, puterea lui David devenise foarte mare. El stăpânea – așa cum puțini domnitori au izbutit s-o facă – inima poporului său, care îi era cu totul devotat. El Îl onorase pe Dumnezeu și Dumnezeu îl onora acum pe el.” (Patriarhi și profeți, p. 716)

De ce crezi că Domnul a binecuvântat domnia lui David, în ciuda greșelilor grave comise? Ce putem face noi pentru a întruni condițiile primirii binecuvântărilor Sale?
Când viața noastră e în armonie cu voința divină, Domnului Îi e mai ușor să reverse asupra noastră binecuvântările Sale și să ne folosească spre binecuvântarea altora.