[duminică, 8 martie]

Meditând la modul în care îl binecuvântase Dumnezeu prin faptul că îl făcuse rege, lui David i-a venit ideea de a face și el ceva pentru a-L onora pe Dumnezeu – să construiască un templu permanent pentru închinare, care să înlocuiască tabernaculul mobil care fusese casa lui Dumnezeu în Israel din zilele pribegiei prin pustie.
Care a fost primul lucru pe care a vrut David să-l facă pentru a se asigura de prezența lui Dumnezeu în noua capitală? Cum a reacționat Domnul? Care a fost răspunsul Său la a doua parte a planului lui David?
Cum te-ai simți dacă Dumnezeu ți-ar spune să nu faci pentru El ceea ce ți-ai propus, preferându-l pe copilul tău?

Studiu de caz

După ce regele s-a stabilit în palatul lui şi după ce Domnul i-a dat odihnă izbăvindu-l de toţi duşmanii din jurul lui, 2 i-a zis profetului Natan:

– Priveşte! Eu locuiesc într-un palat din cedru, în timp ce Chivotul lui Dumnezeu stă sub nişte pânze.

3 – Du-te şi fă tot ceea ce ai pe inimă, căci Domnul este cu tine! i-a răspuns Natan regelui.

4 În noaptea aceea însă, Cuvântul Domnului a venit la Natan şi i-a zis: 5 „Du-te şi spune-i robului Meu, lui David, astfel: «Aşa vorbeşte Domnul: ‘Oare tu Îmi vei zidi Mie o Casă de locuit? 6 Eu n-am locuit într-o Casă din ziua în care am scos poporul Israel din Egipt şi până astăzi, ci am călătorit într-un cort drept locuinţă. 7 Pretutindeni pe unde am călătorit împreună cu toţi israeliţii, am spus Eu oare vreunuia dintre conducătorii[a] seminţiilor lui Israel, cărora le-am poruncit să păstorească poporul Meu, Israel: ‘De ce nu-Mi zidiţi o Casă din cedru?’» 8 Prin urmare, să-i spui robului Meu David, astfel: «Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: ‘Eu te-am luat de la stână, de la păstoritul oilor, ca să fii conducătorul poporului Meu, Israel. 9 Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers şi am nimicit dinaintea ta pe toţi duşmanii tăi. Acum îţi voi face un nume mare, ca numele celor mari de pe pământ. 10 Am păstrat un loc pentru poporul Meu, pentru Israel, şi îl voi sădi acolo ca să locuiască singur fără să mai fie tulburat şi fără ca cei nedrepţi să-l mai poată asupri, aşa cum făcuseră mai înainte, 11 încă din zilele în care rânduisem judecători peste poporul Meu, Israel. Şi ţie îţi voi da odihnă din partea tuturor duşmanilor tăi. Acum Domnul îţi vesteşte că Domnul Însuşi îţi va face o Casă. 12 Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi adăugat la strămoşii tăi, îl voi ridica pe urmaşul[b] tău, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări domnia. 13 El va zidi Numelui Meu o Casă, şi Eu îi voi întări pe vecie tronul domniei lui. 14 Eu voi fi Tatăl lui, iar el va fi fiul Meu. Când va păcătui îl voi mustra cu o nuia omenească şi cu lovituri date de oameni, 15 dar nu voi îndepărta îndurarea[c] Mea de la el, aşa cum am îndepărtat-o de la Saul, pe care l-am înlăturat dinaintea ta. 16 Ci Casa ta şi regatul tău vor dăinui veşnic înaintea Mea[d], iar tronul tău va fi întărit pe vecie.’»“ (2 Samuel 7:1-16)

 

Fișă de studiu

  1. Care a fost secretul succesului pe care l-a avut David ca rege?
  2. După ce a reușit să aducă pace în Israel, care a fost următorul obiectiv al lui David? De ce era acesta atât de important?
  3. De ce nu a vrut Dumnezeu ca David să-I ridice o casă? (Vezi 1 Cronici 22:8-10 pentru mai multe detalii.)
  4. Ce făcuse Dumnezeu pentru David, în trecut?
  5. Ce promisiuni pentru viitor îi făcea Dumnezeu lui David?
  6. Cum crezi că s-a simțit David după ce a primit acest mesaj din partea Domnului? Citește 2 Samuel 7:18-29 pentru a vedea reacția lui David.
  7. Tu cum crezi că te-ai fi simțit dacă ai fi primit un asemenea mesaj?
  8. Ție ce promisiune asemănătoare ți-a făcut Dumnezeu în Cuvântul Său?