[marți, 18 februarie]

Citește rubrica Flash.

„Cu toate că urmărea fără încetare o ocazie pentru a-l nimici pe David, Saul se temea totuși de el, întrucât se vedea clar că Domnul este cu el. Caracterul fără vină al lui David trezea mânia împăratului; i se părea că însăși viața și prezența lui David erau o mustrare permanentă, deoarece o comparație a propriului său caracter cu al acestuia era în defavoarea sa. Invidia îl făcea pe Saul să se simtă nefericit și să-i expună primejdiei pe umilii supuși ai tronului său. Cât rău de nedescris a adus în lumea noastră această trăsătură rea de caracter!” (Patriarhi și profeți, p. 651)

Îți atrage atenția în mod deosebit vreo parte din acest citat? Observă prima parte a celei de a doua fraze: „Caracterul fără vină al lui David trezea mânia împăratului.” Ce anume din caracterul și viața lui David făcea ca Saul și caracterul lui să pară atât de rău?
Crezi că înfrângerea lui Goliat de către David a însemnat demascarea unor defecte ale lui Saul? Ex- plică!