[duminică, 9 februarie]

Citește relatarea ungerii lui David și a confruntării lui cu Goliat.

Caz în studiu

Domnul i-a zis lui Samuel:

– Până când îl vei mai plânge pe Saul, din moment ce Eu l-am respins, ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ţi cornul cu untdelemn şi du-te acolo unde te trimit: la Işai, betleemitul, pentru că pe unul din fiii săi Mi l-am ales ca rege.

2 Dar Samuel I-a zis:

– Cum aş putea să plec? Saul va auzi lucrul acesta şi mă va omorî.

Domnul i-a răspuns:

– Să iei o juncană cu tine şi să zici: „Am venit să aduc Domnului o jertfă.“ 3 Invită la aducerea jertfei şi pe Işai, iar eu îţi voi arăta ce trebuie să faci. Vei unge pentru Mine pe acela pe care ţi-l voi arăta.

4 Samuel a făcut aşa cum îi spusese Domnul şi a venit la Betleem. Cei din sfatul bătrânilor cetăţii i-au ieşit în întâmpinare tremurând de spaimă. L-au întrebat:

– Vii cu pace?

5 Iar el le-a răspuns:

– Da, cu pace. Vin ca să aduc o jertfă Domnului. Sfinţiţi-vă şi veniţi cu mine la aducerea jertfei.

Samuel l-a sfinţit pe Işai şi pe fiii săi şi i-a invitat la aducerea jertfei. 6 Când aceştia au sosit şi Samuel l-a văzut pe Eliab s-a gândit: „Cu siguranţă unsul Domnului se află aici, înaintea Lui.“ 7 Însă Domnul i-a zis: „Nu te uita la înfăţişarea sau la înălţimea staturii lui, pentru că l-am respins, căci Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul. Omul se uită la înfăţişare, pe când Domnul se uită la inimă.“

8 Atunci Işai l-a chemat pe Abinadab şi l-a prezentat lui Samuel. El i-a zis:

– Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.

9 Işai l-a prezentat apoi pe Şama, dar Samuel a zis:

– Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.

10 Aşa i-a prezentat Işai lui Samuel pe şapte din fiii săi, însă Samuel i-a zis lui Işai:

– Domnul nu i-a ales nici pe aceştia.

11 Apoi a mai adăugat:

– Aceştia sunt toţi fiii pe care îi ai?

– A mai rămas cel mai tânăr dintre ei, i-a răspuns Işai. Dar acesta este cu oile la păscut.

– Trimite după el fiindcă nu ne vom aşeza[a] până nu vine aici, i-a zis Samuel

12 Işai a trimis după el şi a fost adus. Tânărul avea părul roşcat, ochii frumoşi şi era chipeş. Domnul i-a zis lui Samuel:

– Ridică-te şi unge-l, pentru că el este.

13 Samuel a luat cornul cu untdelemn şi l-a uns în mijlocul fraţilor lui, iar Duhul Domnului a venit cu putere peste David, începând din ziua aceea. După toate acestea, Samuel s-a întors la Rama.

30 După aceea, s-a întors de la el spre un altul şi l-a întrebat acelaşi lucru. Toţi i-au dat acelaşi răspuns ca mai înainte. 31 Cuvintele rostite de David au fost auzite şi raportate lui Saul, care a trimis după el. 32 David i-a zis lui Saul:

– Nimeni să nu fie descurajat din cauza acestui filistean. Slujitorul tău va merge şi se va lupta cu el.

33 Saul însă i-a răspuns:

– Nu poţi să mergi împotriva acestui filistean ca să te lupţi cu el, fiindcă tu eşti doar un tinerel, pe când el este un luptător încă din tinereţea lui.

34 Dar David i-a răspuns:

– Slujitorul tău era păstor la oile tatălui său. Când venea un leu sau un urs şi lua o oaie din turmă, 35 mă duceam după el, îl loveam şi salvam oaia din gura lui. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de coamă şi-l loveam până îl omoram. 36 Slujitorul tău a omorât şi leul şi ursul, iar cu filisteanul acesta, cu acest necircumcis, va fi ca şi cu unul dintre ei, pentru că a batjocorit oştirile Dumnezeului celui Viu.

37 David a mai zis:

– Domnul, Care m-a izbăvit din laba leului şi a ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean.

Atunci Saul i-a spus lui David:

– Du-te şi Domnul să fie cu tine.

38 Saul l-a îmbrăcat pe David cu armura sa: i-a pus un coif de bronz pe cap şi l-a îmbrăcat cu o platoşă din zale. 39 David a legat sabia lui Saul peste armură şi a încercat să meargă, deoarece nu era obişnuit cu ele. S-a dezbrăcat însă de ele, spunându-i lui Saul:

– Nu pot să merg cu ele, căci nu sunt obişnuit.

40 După aceea şi-a luat toiagul în mână, a ales cinci pietre netede din ued[f], pe care le-a pus în buzunarul traistei sale de păstor, şi-a luat praştia şi s-a îndreptat înspre filistean. (1 Samuel 16:1-13; 17:40-50)

Următorul comentariu poate fi util în înțelegerea acestui pasaj: Versetul-cheie în pasajul ungerii lui David este versetul 7: „Și Domnul i-a zis lui Samuel: «Nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă.»”
Iată comentariul care îl oferă NIV Life Application Bible: „Saul era înalt și prezentabil; era un om impresionant la privit. Probabil că Samuel încerca să găsească pe cineva asemenea lui, care să fie viitorul rege al lui Israel, dar Dumnezeu l-a avertizat cu privire la judecarea numai după aparențe. […] Ceea ce se vede nu reprezintă ceea ce sunt oamenii în realitate sau care e adevărata lor valoare. Din fericire, Dumnezeu judecă în funcție de credință și de caracter, nu după aparențe. Și din moment ce numai Dumnezeu poate vedea interiorul omului, numai El îl poate judeca în mod corect. Majoritatea oamenilor petrec săptămânal ore întregi îngrijindu-și aspectul exterior, însă ar trebui să petreacă chiar mai mult timp pentru a-și dezvolta caracterul.” (p. 463)

Din descrierea făcută în capitolele 16 și 17, e evident că personajul cu cel mai impresionant exterior era Goliat. Această istorie este o ilustrare a modului în care trăsăturile interioare sunt de preferat aspectului exterior impresionant. Goliat își face apariția de pe câmpul de luptă filistean ca fiind „un campion” (vers. 4). Cu referire la el se folosește un cuvânt ce apare doar de două ori în Biblia ebraică (1 Samuel 17:4 și 23). Cuvântul tradus prin „uriaș”, în versetul 51, este un cuvânt mai des întâlnit în Biblie. În sulurile descoperite la Qumran, cuvântul pare să însemne „infanterist”.