[miercuri, 5 februarie]

Meditează asupra pașilor în jos făcuți de Saul. Citește 1 Samuel 15:9-11 și observă cât de puternic era Saul din punct de vedere spiritual la începutul domniei.

9 Saul şi oştirea l-au cruţat însă pe Agag şi cele mai bune oi, vite, viţei graşi şi miei – tot ceea ce era mai bun. Ei n-au dorit să le nimicească, ci au nimicit doar lucrurile care erau de dispreţuit şi fără valoare.10 Atunci Cuvântul Domnului a venit la Samuel şi i-a zis: 11 „Îmi pare rău că l-am pus pe Saul rege, pentru că s-a abătut de la Mine şi nu a împlinit poruncile Mele.“ Samuel s-a mâhnit şi a strigat către Domnul toată noaptea.

Acordă o atenție deosebită faptului că, la început, „Dumnezeu i-a dat o altă inimă” lui Saul (1 Samuel 10:9) și că el a profetizat împreună cu profeții din Ghibeea. Apoi oprește-te asupra episodului luptei cu Nahaș Amonitul și gândește-te la lupta neînfricată a lui Saul pentru cauza lui Dumnezeu. Apoi, așa cum vei observa citind Repere, profund în personalitatea lui Saul s-a produs un scurtcircuit. Identifică etapele căderii lui Saul. Ce putem face astăzi pentru a evita alunecarea pe o spirală similară spre distrugere?

Repere

„Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” (Marcu 14:38)

„Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: «Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, și pedepsește fărădelegea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam!»” (Exodul 34:6,7)

„Păzește și ascultă toate aceste lucruri pe care ți le poruncesc, ca să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine și ce este plăcut
înaintea Domnului, Dumnezeului tău.” (Deuteronomul 12:28)

„Saul a murit, pentru că s-a făcut vinovat de fărădelege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și cerut sfatul celor ce cheamă morții. N-a între- bat pe Domnul: de aceea, Domnul l-a omorât, și împărăția a dat-o lui David, fiul lui Ișai.” (1 Cronici 10:13,14)

„Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor.” (1 Timotei 4:1)