[duminică, 19 ianuarie]

Citește secțiunea Caz în studiu, în care e vorba despre modul în care chivotul legământului a fost capturat de filisteni. Apoi răspunde la întrebările de la Fișă de studiu. Și israeliții, și filistenii L-au supărat pe Dumnezeu, așa că ambele popoare au fost judecate de El. Care crezi că sunt motivele pentru care Dumnezeu S-a mâniat pe israeliți?
Din ce motive crezi că s-a mâniat Dumnezeu pe filisteni?
Acest pasaj biblic conține multe situații în care e vorba de judecată și pedeapsă. Dar, pe lângă judecată, Dumnezeu dă dovadă și de îndurare. Care sunt elementele care dovedesc îndurarea lui Dumnezeu în acest pasaj?

 

Caz în studiu

1 Cuvântul lui Samuel a ajuns la tot Israelul. În vremea aceea, Israel a ieşit la război împotriva filistenilor, aşezându-şi tabăra la Eben-Ezer, în timp ce filistenii şi-au aşezat tabăra la Afek. 10 Astfel, filistenii au luptat, iar Israel a fost înfrânt, fiecare bărbat dând bir cu fugiţii. Pierderea a fost foarte mare, din Israel căzând pe câmpul de luptă treizeci de mii de pedestraşi. 11 Chivotul lui Dumnezeu a fost capturat, iar cei doi fii ai lui Eli, Hofni şi Fineas, au murit. 2 Au luat Chivotul lui Dumnezeu şi l-au pus în templul lui Dagon, aşezându-l lângă acesta. 4 În dimineaţa următoare însă, trezindu-se devreme, au văzut că Dagon era din nou căzut cu faţa la pământ înaintea Chivotului Domnului. De data aceasta, capul şi ambele mâini ale lui erau tăiate pe prag, numai trunchiul rămânând din el. 6 Mâna Domnului apăsa greu asupra celor din Aşdod, îngrozind şi lovind atât Aşdodul, cât şi împrejurimile sale cu bube. 7 Când bărbaţii din Aşdod au văzut ce se întâmplă, au zis: „Chivotul Dumnezeului lui Israel nu mai trebuie să rămână la noi căci mâna lui apasă asupra noastră şi asupra lui Dagon, zeul nostru.“ 11 Au pus Chivotul Domnului în car împreună cu lada în care erau şoarecii de aur şi chipurile bubelor lor. 12 Vacile au mers direct pe drumul care duce la Bet-Şemeş; ele au ţinut mereu acelaşi drum, mugind, şi nu s-au întors nici la dreapta, nici la stânga. Domnitorii filistenilor au mers după ele până la marginea cetăţii Bet-Şemeş. 19 Domnul i-a lovit de moarte pe oamenii din Bet-Şemeş pentru că s-au uitat în Chivotul Domnului; a lovit de moarte cincizeci de mii şaptezecide bărbaţi dintre ei. Poporul a jelit din cauza acestei mari urgii cu care i-a lovit Domnul.

2 Trecuse mult timp – douăzeci de ani – de când Chivotul se afla la Chiriat-Iearim şi întregii Case a lui Israel îi părea rău după Domnul. 3 Atunci Samuel a vorbit întregii Case a lui Israel:

– Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi la Domnul, atunci îndepărtaţi dumnezeii străini şi aştoretele[a] din mijlocul vostru, îndreptaţi-vă inima spre Domnul şi slujiţi-I numai Lui. Şi El vă va elibera de sub puterea filistenilor.

12 Samuel a luat atunci o piatră, a aşezat-o între Miţpa şi Şen şi i-a pus numele Eben-Ezer[e], spunând: „Până aici Domnul ne-a ajutat.“

13 Astfel, filistenii au fost supuşi şi n-au mai invadat din nou teritoriul Israelului, iar mâna Domnului a fost împotriva filistenilor cât timp a trăit Samuel. (1 Samuel 4:1,10,11; 5:2,4,6,7; 6:11,12,19; 7:2,3,12,13)

 

Fișă de studiu 

  1. Care sunt actorii principali ai acestei scene?
  2. Subliniază elementele-cheie ale acestui pasaj. Ce lucruri noi despre Dumnezeu ai aflat din acest fragment de istorie israelită?
  3. Încadrează într-un dreptunghi versetul care conține, după părerea ta, cea mai importantă informație din acest pasaj. De ce ai ales tocmai acest verset?
  4. Ce le-a spus Samuel israeliților să facă, pentru a se întoarce la Dumnezeu?
  5. Ce dumnezei ai în viața ta la care trebuie să renunți?
  6. Ce mesaj descoperi în acest episod biblic ce se potrivește perfect vieții tale?
  7. Cum poate acest mesaj să schimbe modul în care trăiești pentru Dumnezeu în această săptămână?