[miercuri, 15 ianuarie]

Citește rubrica Repere și alege versetul care ți se adresează în mod personal.

„Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie; dar mai pe urmă le aduce celor ce au trecut prin școala ei rodul dătător de pace al neprihănirii.” (Evrei 12:11)

„Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca, astfel, Domnul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit.” (Geneza 18:19)

„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze și, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbele 22:6)

„Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului.” (Efeseni
6:4)

„Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori.” (Proverbele 19:18)

„Părinților nu întărâtați pe  copii voștri, ca să nu-și piardă nădejdea.” (Coloseni 3:21)

De ce l-ai ales tocmai pe acela? Care dintre texte conține mesajul principal al lecției cu privire la fiii lui Eli, Hofni și Fineas? Poate că în această săptămână vei întâlni pe cineva care „nu Îl cunoaște pe Domnul”, asemenea lui Hofni și Fineas. Care va fi reacția ta față de o asemenea persoană? S-ar putea să întâlnești părinți care regretă alegerile făcute în calitate de părinți. Cum ai putea să fii o sursă de încurajare pentru ei?