[duminică, 12 ianuarie]

Citește pasajul de la secțiunea Caz în studiu și răspunde la întrebările de la rubrica Fișă de studiu. Ce crezi că trebuie subliniat: eșecul lui Eli în rolul de părinte sau ipocrizia fiilor lui (Hofni și Fineas) și impactul asupra lui Israel? Ce alte relatări similare din Biblie îți vin în minte? Ce mesaj crezi că are Dumnezeu pentru tine prin acest pasaj?

Caz în studiu

12 Fiii lui Eli erau nişte oameni răi. Nu cunoşteau pe Domnul. 22 Eli era foarte bătrân şi a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul; a aflat şi că se culcau cu femeile care slujeau afară, la uşa cortului întâlnirii. 23 El le-a zis: „Pentru ce faceţi astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. 24 Nu, copii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine; voi faceţi pe poporul Domnului să păcătuiască. 25 Dacă un om păcătuieşte împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu, dar dacă păcătuieşte împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el?” Totuşi ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. 27 Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Nu M-am descoperit Eu casei tatălui tău când erau în Egipt, în casa lui Faraon? 30 De aceea, iată ce zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Spusesem că şi casa ta şi casa tatălui tău au să umble totdeauna înaintea Mea. Şi acum, zice Domnul, departe de Mine lucrul acesta! Căci voi cinsti pe cine Mă cinsteşte, dar cei ce Mă dispreţuiesc vor fi dispreţuiţi. 31 Iată că vine vremea când voi tăia braţul tău şi braţul casei tatălui tău, aşa încât nu va mai fi niciun bătrân în casa ta. 32 Vei vedea un potrivnic al tău în locaşul Meu, în timp ce Israel va fi copleşit de bunătăţi de Domnul şi nu va mai fi niciodată niciun bătrân în casa ta. 33 Voi lăsa să rămână la altarul Meu numai unul dintr-ai tăi, ca să ţi se topească ochii de durere şi să ţi se întristeze sufletul, dar toţi ceilalţi din casa ta vor muri în floarea vârstei. 34 Şi iată semnul celor ce se vor întâmpla celor doi fii ai tăi, Hofni şi Fineas: amândoi vor muri într-o zi. 35 Eu Îmi voi pune un preot credincios, care va lucra după inima Mea şi după sufletul Meu; îi voi zidi o casă stătătoare şi va umbla totdeauna înaintea Unsului Meu. 36 Şi oricine va mai rămâne din casa ta va veni să se arunce cu faţa la pământ înaintea lui pentru un ban de argint şi pentru o bucată de pâine şi va zice: «Pune-mă, te rog, în una din slujbele preoţiei, ca să am o bucată de pâine să mănânc».’ ” (1 Samuel 2:12,22-25,27,30-36)

Fișă de studiu

  1. Citind acest pasaj, ce elemente și idei ies în evidență și le consideri deosebit de importante?
  2. Ce fragment din această istorie biblică îți solicită viziunea pe care o ai despre Dumnezeu? Dar viziunea cu privire la condu- cătorii spirituali?
  3. Care sunt personajele principale ale acestui pasaj și care sunt trăsă- turile negative care le-au fost demascate?
  4. De ce alt pasaj biblic îți amintește acest fragment? De ce?
  5. Citește 1 Samuel 2:13-17. Aceste versete ne ajută să înțelegem mai bine cum erau fiii lui Eli. De ce crezi că a fost inclusă în Biblie această istorie? Ce adevăr fundamental conține cu privire la Dumnezeu? Ce idee transmite referitoare la oameni?
  6. Ce crezi că înseamnă cuvintele:„…nu Îl cunoșteau pe Domnul”, rostite în dreptul fiilor lui Eli? Cum ar arăta această situație în context modern?

Ce lecție poți învăța din acest pasaj care să fie relevantă în mod special pentru tine?