Alte rubrici din studiu

Știai că?

Doar 16% dintre pastorii protestanți din Statele Unite sunt mulțumiți cu viața lor de rugăciune; 30% o consideră acceptabilă, iar 7% sunt complet nemulțumiți. Între diferitele confesiuni, nu există decât variații minore între procentajele satisfacției oferite de viața de rugăciune. Totuși, metodiștii sunt, în general, ceva mai mulțumiți decât restul confesiunilor, iar prezbiterienii sunt cei mai nemulțumiți. În realitate, doar 5% dintre toți pastorii prezbiterieni sunt foarte satisfăcuți de viața lor de rugăciune, prezbiterienii înclinând să fie mai mult nemulțumiți decât mulțumiți.” – „Research on Protestant Ministers Reveals Roadmap for a Satisfying Prayer Life”, Christianity Today, 24 mai 2005

 

Cu alți ochi

„Rugăciunea nu Îl face pe Dumnezeu să se schimbe, ci îl schimbă pe cel care se roagă.” – Soren Kierkegaard, filozof și teolog danez, se- colele XIX–XX

„Cu siguranță că rugăciunea Îl influențează pe Dumnezeu. Nu Îi influențează însă planurile, ci modul de a acționa.” – S. D. Gordon, orator și scriitor american, secolele XIX–XX