[miercuri, 8 ianuarie]

La rubrica Repere, sunt patru versete despre rugăciune și unul despre îndurarea lui Dumnezeu. Ce legătură găsești între ele?

„Avraam s-a rugat lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a însănătoșit pe Abimelec, pe nevasta și roabele lui, așa că au putut să nască.” (Geneza 20:17)

„Căci Tu însuți, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, Te-ai descoperit robului Tău, zicând: «Eu îți voi întemeia o casă!» De aceea a îndrăznit robul Tău să-ți facă această rugăciune.” (2 Samuel 7:27)

„Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata.” (Matei 6:5)

„Dar, în marea Ta îndurare, nu i-ai nimicit și nu i-ai părăsit, căci Tu ești un Dumnezeu milostiv și îndurător.” (Neemia 9:31)

„Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri.” (Filipeni 4:6)

Toate arată care e puterea rugăciunii. Matei 6:5 ne învață cum să ne rugăm; Neemia 9:31 ne vorbește despre harul uimitor al lui Dumnezeu, care a arătat îndurare față de Ana, dându-i un fiu. Prin darul prețios pe care i l-a oferit – Samuel –, Dumnezeu i-a alungat Anei tristețea, iar, în schimb, ea l-a dedicat pe fiul ei Domnului.