[duminică, 5 ianuarie]

Citind pasajul de la secțiunea Caz în studiu, aflăm că Ana suferea foarte mult. Ea nu avea copii, în timp ce cealaltă soție a soțului ei, Penina, avea mulți copii. Această realitate îi producea multă durere și o umplea de tristețe.

Caz în studiu

Era un bărbat din Ramatayim-Ţofim, din ţinutul muntos al lui Efraim, numit Elkana. El era fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Ţuf, şi era efratit. 2 El avea două soţii. Numele celei dintâi era Ana, iar numele celei de-a doua era Penina. Penina avea copii, dar Ana nu avea.

3 În fiecare an, bărbatul acesta se ducea din cetatea sa la Şilo ca să se închine şi să aducă jertfe Domnului Oştirilor. Acolo slujeau ca preoţi ai Domnului cei doi fii ai lui Eli, Hofni şi Fineas. 4 În ziua în care Elkana aducea jertfa, el dădea câte o parte soţiei sale, Penina, şi tuturor fiilor şi fiicelor pe care le avea de la ea, 5 dar Anei îi dădea o parte mai aleasă fiindcă o iubea. Domnul însă o făcuse stearpă.

9 Odată, după ce a mâncat şi a băut la Şilo, Ana s-a ridicat de la locul ei. Preotul Eli şedea pe scaunul său, lângă uşorul porţii Templului Domnului. 10 Ea a început să se roage Domnului cu sufletul amărât şi plângând cu amar. 11 A făcut următorul jurământ, spunând: „Doamne al Oştirilor, dacă, într-adevăr, vei privi la suferinţa slujitoarei Tale, dacă Îţi vei aduce aminte de mine şi n-o vei uita pe slujitoarea Ta şi dacă-i vei da slujitoarei Tale un fiu, atunci îl voi dărui Domnului pentru toate zilele vieţii lui, iar briciul nu va trece peste capul lui.“

12 Fiindcă ea stătea mult în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu atenţie la gura ei. 13 Ana vorbea în inima ei şi numai buzele i se mişcau, fără să i se audă vocea. Atunci Eli, crezând că este beată, 14 i-a vorbit astfel:

– Femeie, cât timp vei mai fi beată? Lasă-te de vin!

15 Ana i-a răspuns:

– Stăpânul meu, nu sunt beată, ci sunt o femeie cu duhul întristat. N-am băut nici vin şi nici băutură tare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. 16 Să nu o consideri pe slujitoarea ta drept o femeie stricată, căci din prea multa mea durere şi supărare am vorbit până acum.

17 Atunci Eli i-a zis:

– Mergi în pace şi Dumnezeul lui Israel să răspundă cererii pe care I-ai făcut-o.

18 Ana i-a răspuns:

– Fie ca slujitoarea ta să găsească bunăvoinţă la tine!

Spunând acestea, femeia a plecat. A început să mănânce şi faţa ei n-a mai fost mâhnită.

19 În dimineaţa următoare s-au trezit devreme cu toţii, s-au închinat înaintea Domnului, după care s-au întors acasă, în Rama. Elkana a cunoscut-o pe soţia sa, iar Domnul Şi-a adus aminte de ea. 20 Astfel, după o vreme, Ana a rămas însărcinată şi a născut un băiat pe care l-a numit Samuel, căci ea spunea: „De la Domnul l-am cerut.“ (1 Samuel 1:1-5,9-20)

La rubrica Fișă de studiu, ai fost întrebat de ce voia Ana un copil. Răspunsul este acela că nu doar pentru că Penina avea copii, deși era și aceasta o parte din motivația ei. Ana voia să aibă pe cine iubi și, deși îi avea pe soțul ei și pe Dumnezeu, sufletul ei tânjea după un copil, iar Dumnezeu i l-a dat. Caută într-o concordanță și alte texte în care e vorba despre rugăciuni care au fost ascultate.

Fișă de studiu

  1. De ce crezi că voia atât de mult Ana să aibă un copil?
  2. De ce crezi că Eli a crezut că Ana e beată atunci când a găsit-o în templu?
  3. Dacă ar fi ca astăzi un pastor sau un preot să găsească în biserica lui pe cineva care să se comporte ca Ana, crezi că ar trata-o la fel cum a tratat-o Eli pe Ana? De ce da sau de ce nu?
  4. Prin ce anume demonstrează această istorie biblică harul lui Isus Hristos și puterea rugăciunii?
  5. Citește din nou pasajul biblic și notează mai jos câteva idei și texte importante, care au o semnificație specială pentru tine.