[duminică, 29 decembrie]

Parcurge rubricile Caz în studiu și Fișă de studiu.

Caz în studiu

Samson a judecat Israelul timp de douăzeci de ani, pe vremea domniei filistene.

4 După aceea, el a iubit o femeie din valea Sorek, care se numea Dalila. 5 Domnitorii filistenilor s-au dus la ea şi i-au zis: „Înduplecă-l şi află de unde vine puterea lui cea mare şi cum l-am putea birui, ca să-l putem lega şi să-l umilim! Apoi îţi vom da fiecare câte o mie o sută de şecheli[b] de argint!“

6 Dalila i-a zis lui Samson:

– Spune-mi, te rog, de unde-ţi vine puterea ta cea mare şi cum ar trebui să fii legat pentru a fi biruit?

7 Samson i-a răspuns:

– Dacă m-ar lega cu şapte coarde de arc noi, care să nu fi fost încă uscate, atunci m-ar lăsa puterile şi aş deveni ca oricare alt om!

8 Domnitorii filistenilor i-au adus şapte coarde de arc noi, care încă nu fuseseră uscate şi ea l-a legat cu ele. 9 Cei ce pândeau stăteau la ea în odaie. Ea i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!“ Dar el a rupt coardele de arc aşa cum se rupe un fir de fuior când este atins de foc. Astfel că ei nu au aflat de unde-i vine puterea. 10 Dalila i-a zis lui Samson:

– Ai glumit cu mine şi mi-ai spus minciuni. Te rog, arată-mi cu ce trebuie să fii legat!

11 El i-a răspuns:

– Dacă m-ar lega cu funii noi, cu care să nu se fi făcut nici o lucrare, atunci m-ar lăsa puterile şi aş deveni ca orice alt om!

12 Dalila a luat nişte funii noi şi l-a legat cu ele. Apoi i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!“ Cei ce pândeau stăteau în odaie. El însă a rupt funiile de la braţe ca pe nişte aţe.

13 Dalila i-a zis lui Samson:

– Până acum te-ai jucat cu mine şi mi-ai spus minciuni. Arată-mi cu ce trebuie să fii legat!

El i-a răspuns:

– Dacă vei împleti în ţesătură cele şapte şuviţe de pe capul meu şi le vei ţintui cu ajutorul unui ţăruş, atunci m-ar lăsa puterile şi aş deveni ca oricare alt om!

În timp ce Samson dormea, Dalila a luat cele şapte şuviţe de pe capul lui şi le-a împletit în ţesătură. 14 Le-a ţintuit[c] cu ajutorul unui ţăruş şi apoi i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!“ El însă s-a trezit din somn şi a smuls ţăruşul gherghefului cu tot cu ţesătura.

15 Atunci ea i-a zis: „Cum poţi să spui că mă iubeşti când inima ta nu este cu mine? Ţi-ai bătut joc de mine de trei ori şi nu mi-ai dezvăluit de unde-ţi vine puterea ta cea mare!“ 16 Fiindcă ea îl necăjea în fiecare zi prin cuvintele ei şi îl cicălea, el n-a mai suportat[d]. 17 I-a dezvăluit tot ce era în mintea lui şi i-a zis: „Briciul n-a trecut peste capul meu, fiindcă sunt un nazireu al Domnului încă din pântecele mamei mele. Dacă aş fi ras, atunci puterea mea s-ar depărta de la mine, aş slăbi şi aş deveni ca orice alt om!“

18 Când a văzut Dalila că i-a dezvăluit tot ce tăinuia, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor, spunându-le: „Veniţi, pentru că de data aceasta mi-a dezvăluit tot ce avea în minte!“ Domnitorii filistenilor au venit la ea şi i-au adus argint. 19 Ea l-a adormit pe genunchii ei. Apoi a chemat un om care i-a ras cele şapte şuviţe de pe capul lui şi a început astfel să-l umilească[e]. Şi puterea lui l-a părăsit. 20 Ea i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!“ El s-a trezit din somn şi şi-a zis: „Mă voi ridica la fel ca în celelalte rânduri şi mă voi scutura.“ Nu ştia că Domnul Se depărtase de el. 21 Filistenii l-au înşfăcat şi i-au scos ochii; apoi l-au dus la Gaza şi l-au legat cu lanţuri de aramă. Acolo învârtea la moară în temniţă. 22 După ce a fost ras, părul capului lui a început din nou să crească.

23 Domnitorii filistenilor s-au adunat ca să aducă o mare jertfă zeului lor, Dagon, şi să se veselească. Ei ziceau:

„Zeul nostru l-a dat în mâinile noastre
pe Samson, duşmanul nostru!“
24 Când l-a văzut poporul, au început să-şi laude zeul, căci îşi ziceau:

„Zeul nostru l-a dat în mâinile noastre
pe duşmanul nostru,
pe cel care ne pustia ţara
şi ne înmulţea morţii.“
25 În bucuria inimii lor au zis: „Chemaţi-l pe Samson ca să ne distreze!“ L-au luat pe Samson dintre întemniţaţi şi el a început să joace înaintea lor. L-au aşezat între stâlpi, în faţa lor. 26 Samson i-a zis tânărului care-l ţinea de mână: „Dă-mi voie să ating şi să mă sprijin de stâlpii care susţin templul, ca să mă pot odihni!“ 27 Templul era plin de bărbaţi şi de femei. Toţi domnitorii filistenilor erau acolo, iar pe acoperiş erau aproape trei mii de bărbaţi şi de femei care-l priveau pe Samson jucând. 28 Atunci Samson a strigat către Domnul şi a zis: „Stăpâne Doamne, Te rog, adu-Ţi aminte de mine şi mai dă-mi putere doar de data aceasta, Dumnezeule, ca să mă răzbun pe filisteni, să mă răzbun pentru cei doi ochi ai mei!“ 29 Samson s-a rezemat de cei doi stâlpi care susţineau templul şi s-a aplecat spre ei; unul era la dreapta lui şi celălalt la stânga. 30 Samson a zis: „Să mor împreună cu filistenii!“ Apoi a împins cu putere şi templul a căzut peste domnitori şi peste tot poporul care era în el. Astfel, cei pe care i-a omorât la moartea lui au fost mai mulţi decât cei pe care-i omorâse în timpul vieţii. (Judecatori 15:20; 16;4-30)

 

Fișă de studiu

  1. Samson a avut misiunea de a-i elibera pe israeliți de sub jugul filistenilor. A reușit să-și ducă la bun sfârșit misiunea? E posibil ca istoria israeliților să fi fost alta, dacă Samson ar fi respectat mai mult jurămintele nazireatului?
  2. Dalila și-a exprimat foarte clar intențiile de a-l prinde pe Samson. Din moment ce el știa ce va urma, de ce i-a spus ce și cum să facă?
  3. Samson s-a sinucis. Cu toate acestea, în Noul Testament se numără printre oamenii credincioși (Evrei 11). Cum Îi poate Dumnezeu mântui pe oameni, deși gestul lor final e făcut la disperare?
  4. Părul lui Samson avea vreo putere magică sau reprezenta, mai degrabă, un semn al legăturii lui cu Dumnezeu?
  5. Dacă ai fi fost contemporan cu Samson, crezi că l-ai fi simpatizat? Ce trăsături de caracter îți plac la el? Ce trăsături îți displac?

Celebrul personaj Spiderman avea drept motto: „Dacă ai putere mare ai și responsabilitate mare.” Ce adevăruri ne transmite istoria lui Samson cu privire la

(1) faptul de a trăi conform cu potențialul pe care îl avem;

(2) cât de ușor se poate deraia de la misiunea încredințată;

(3) harul și răbdarea lui Dumnezeu, chiar și atunci când păcătuim în mod repetat;

(4) a lua poziție de partea binelui, deși ne aflăm în mijlocul răului;

(5) importanța faptului de a respecta angajamentul luat față de Dumnezeu?