[vineri, 27 decembrie]

Eeditează la comentariul lui Ellen White:

„Conducătorul pe care-l alesese Dumnezeu pentru a-i zdrobi pe madianiți nu era un fruntaș de seamă în Israel. El nu era nici cârmuitor, nici preot, nici levit. El însuși se socotea ca fiind cel mai mic în casa tatălui său. Dar Dumnezeu a văzut în el un bărbat plin de curaj și cinste. El nu se încredea în sine însuși, ci era bucuros să fie călăuzit de Dumnezeu. Dumnezeu nu alege întotdeauna pentru lucrarea Sa oameni cu talente prea deosebite, ci îi alege pe aceia de care Se poate servi mai bine.” (Patriarhi și profeți, p. 553)

Presupunând că ești dispus să te lași călăuzit de Domnul, încotro crezi că te-ar conduce El? Care este cel mai măreț vis pe care îl are Dumnezeu pentru viața ta? Ce te împiedică să împlinești acest vis?