Alter rubrici din studiu

Știai că?

Iosua i-a convocat pe israeliți la Sihem – una dintre cetățile de scăpare – pentru a le comunica ultimul Său mesaj. Sihem era locul în care frații lui Iosif îl vânduseră ca sclav, iar Iosua 24:32 ne spune că oasele lui Iosif, aduse din Egipt, au fost înmormântate acolo „în partea țarinei pe care o cumpărase Iacov de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita”. Întâlnirea de la Sihem
le-a reamintit israeliților că făcuseră un ciclu complet – de la instalarea în Egipt, la sclavia sub faraonii invidioși, la eliberarea providențială și, în final, la instalarea din nou în țara pe care Dumnezeu o promisese cu jumătate de mileniu în urmă. Istoria vieții lui Iosif era istoria de 500 de ani a israeliților, prezentată în miniatură – de la fiul preferat la sclavie și apoi la înaltă autoritate. Iosua le-a reamintit că, dacă vor fi la fel de credincioși lui Dum- nezeu cum fusese Iosif, lucrurile vor merge din bine în mai bine.

 

Cu alți ochi

„Credința, așa cum o vedea Pavel, era ceva viu și arzător, ducând la renunțare de sine și la ascultare de poruncile lui Hristos.” – A. W. Tozer, scriitor american și predicator, secolul XX

„În fiecare zi, trebuie să începem să ne încredem total în Dumnezeu, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat până atunci.” – C. S. Lewis, predicator britanic, secolul XIX