[luni, 25 noiembrie]

Textul-cheie din această săptămână afirmă clar că liderii israeliți nu L-au consultat pe Dumnezeu – așa cum ar fi trebuit – înainte de a încheia acordul cu gabaoniții.

„Bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață, și căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta.” (Iosua 9:14,15)

Israeliții s-au ținut de cuvânt, dar în dreptul gabaoniților s-a rostit o sentință înfricoșătoare. Citește Iosua 9:21 pentru a afla care era acea sentință.

Conducătorii au mai zis: „Să trăiască!“ Au fost însă întrebuinţaţi la tăiat lemne şi la scos apă pentru întreaga adunare, cum le spuseseră conducătorii.

Eșecul israeliților de a căuta îndrumarea lui Dumnezeu a generat un lanț de reacții în zonă. Citește Iosua 10:1-4 pentru a vedea ce s-a hotărât să facă regele Ierusalimului drept urmare la umilirea gabaoniților. Care a fost reacția lui Iosua și a israeliților?

Adoni-Ţedek, regele Ierusalimului, a auzit că Iosua capturase cetatea Ai şi o distrusese de tot[a], că-i făcuse cetăţii Ai şi regelui ei la fel cum îi făcuse Ierihonului şi regelui lui şi că locuitorii Ghivonului încheiaseră pace cu Israel şi erau în mijlocul lor. 2 Atunci a fost cuprins de frică, fiindcă Ghivon era o cetate mare, asemenea unei cetăţi regale. Era mai mare chiar decât Ai şi toţi bărbaţii ei erau războinici. 3 Adoni-Ţedek, regele Ierusalimului, le-a trimis un mesaj lui Hoham, regele Hebronului, lui Piram, regele Iarmutului, lui Iafia, regele Lachişului şi lui Debir, regele Eglonului, spunându-le: 4 „Veniţi şi ajutaţi-mă să atac Ghivonul, fiindcă a făcut pace cu Iosua şi cu israeliţii.“ (Iosua 10:1-4)