[sâmbătă, 2 noiembrie]

Promisiunile trebuie respectate

Referința biblică: Iosua 1 – 5:12

Comentariu: Patriarhi și profeți, capitolul 44

 

Text-cheie

„Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moi- se; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.” (Iosua 1:7)

 

Rezolvă exercițiul de la rubrica Ce părere ai?.

Mai jos e întocmită o listă cu persoanele care îți fac promisiuni de cele mai multe ori. În dreptul fiecăreia, indică faptul dacă a reușit sau nu să: își calce o promisiune (CP); respecte o promisiune (TP) sau să uite o promisiune (UP).
__ tata
__ mama
__ sora
__ fratele
__ bunicii
__ profesorii
__ iubitul/iubita
__ pastorul
__ prietenul/prietena
__ statul
__ sfătuitorii și confidenții

Gândește-te la circumstanțele în care cei de mai sus au încălcat, au respectat sau au uitat o promisiune pe care ți-au făcut-o. Întocmește o listă cu ei în ordinea de mai sus, apoi pune-ți următoarele două în- trebări: Cine a făcut cele mai multe promisiuni? Cine și-a respectat cel mai conștiincios promisiunile?

Analizează-ți răspunsurile. Ai identificat pe cineva care în mod repetat îți face promisiuni, după care le încalcă? Poate că ai descoperit că erau mai multe pro- misiuni încălcate decât respectate. Pare să fie un lucru pur omenesc. Vedem în mod obișnuit promisi- uni încălcate și chiar noi, la rândul nostru, trecem peste cuvântul dat. Uneori împrejurările ne împiedică să facem cum am promis. Citește Iosua 1:3-5 și descoperă modul în care Dumnezeu era dispus să-Și împlinească făgăduințele și, mai mult decât atât, să Se țină de cu- vânt față de Iosua în lucruri pe care i le promisese lui Moise.