[marți, 22 octombrie]

Ellen White afirmă că Moise „se mai temea că poporul se va depărta de Dumnezeu”. Ca urmare, el a încercat să le arate atât avantajele devotamentului față de Dumnezeu, cât și durerea produsă de înstrăinarea de Dumnezeu. Moise a pus în fața israeliților
„binecuvântările care le vor reveni dacă ascultă de Dumnezeu, cum și blestemele ce vor veni dacă se abat de la El”. (Patriarhi și profeți, p. 466)
Identifică în viața lui Moise acele experiențe prin intermediul cărora el a aflat ce înseamnă binecuvântările ascultării și durerea neascultării. Ce putem învăța din experiența lui Moise?