[miercuri, 16 octombrie]

Citind Reperele, vei observa câ- teva pasaje cunoscute, dar și câteva noi pentru tine. Numerotează-le de la 1 la 5, în funcție de gradul în care îți sunt cunoscute. Dacă vrei, mai poți căuta în Biblie alte trei texte care să aibă legătură cu pasajul din Numeri 25.
Ce text de la rubrica Repere ți se pare cel mai potrivit pentru perioada pe care o traversezi acum? Care pasaj ți se pare potrivit pentru un prieten sau un membru al familiei, pentru care te poți ruga în această săptămână, dacă vrei? După ce te rogi, ce-ar fi să-i scrii câteva cuvinte de încurajare?

Repere

„Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu.” (Iacov 4:4)

„Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.” (1 Ioan 2:15-17)

„Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.” (Proverbele 4:23)

„Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău. Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmii 119:9-11)

„Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, acestea să vă însuflețească.” (Filipeni 4:8)