[duminică, 13 octombrie]

Citește pasajul biblic din această săptămână și răspunde la întrebările de la rubrica Fișă de studiu.

Caz în studiu

În timp ce Israel locuia la Şitim, bărbaţii din popor au început să se destrăbăleze cu femei moabite, 2 care i-au invitat să ia parte împreună cu ele la jertfele pe care le aduceau zeilor lor. Poporul a mâncat şi s-a prosternat înaintea zeilor acestora. 3 Astfel Israel s-a alipit şi el de Baal-Peor[a].

Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel 4 şi i-a zis lui Moise: „Ia toate căpeteniile poporului şi spânzură-i[b] înaintea Domnului, în lumina soarelui[c], pentru ca mânia cea aprigă a Domnului să se depărteze de Israel.“

5 Moise le-a zis judecătorilor lui Israel: „Fiecare dintre voi trebuie să ucidă pe bărbaţii de sub conducerea lui care

s-au alipit de Baal-Peor.“

6 La un moment dat a sosit un bărbat israelit aducând în familia lui[d] o femeie midianită, sub privirea lui Moise şi sub privirea întregii adunări a lui Israel, care plângea la intrarea Cortului Întâlnirii. 7 Când preotul Fineas, fiul lui Elazar, fiul lui Aaron, a văzut acest lucru, s-a ridicat din mijlocul adunării, a luat o suliţă în mână 8 şi a intrat după bărbatul israelit în cort. I-a străpuns prin stomac pe amândoi, atât pe bărbatul israelit, cât şi pe femeia aceea. Astfel a fost oprită urgia împotriva israeliţilor, 9 dar cei care au murit în această urgie au fost în număr de douăzeci şi patru de mii.

10 Domnul i-a zis lui Moise: 11 „Fineas, fiul lui Elazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia Mea de la israeliţi, căci a fost plin de râvnă ca şi Mine[e], în mijlocul lor, şi de aceea, în râvna Mea, nu i-am nimicit de tot pe israeliţi. 12 Să-i spui că închei cu el un legământ de pace. 13 Va fi pentru el şi pentru urmaşii lui un legământ al unei preoţii veşnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui şi a făcut ispăşire pentru israeliţi.“

14 Numele bărbatului israelit care a fost ucis împreună cu femeia midianită era Zimri, fiul lui Salu, conducătorul unei familii de-a simeoniţilor. 15 Numele femeii midianite ucise era Cozbi, fiica lui Ţur, un conducător de clan şi de familie midianită.

16 Domnul i-a zis lui Moise: 17 „Pe midianiţi să-i priviţi ca duşmani şi să-i nimiciţi, 18 căci şi ei v-au privit ca pe nişte duşmani şi v-au înşelat prin vicleniile lor, folosindu-se de Peor şi de Cozbi, fiica acelui conducător midianit, femeia care a fost ucisă în ziua urgiei cauzate de închinarea înaintea lui Peor.“ (Numeri 25:1-18)

 

Citește întregul pasaj și subliniază toate perso- najele importante.
Încercuiește cuvintele care exprimă o emoție și unește-le printr-o linie cu personajele care au simțit respectiva emoție.
Marchează prin paranteze diferitele episoade ale acestei istorii, ca și când ar fi vorba de un serial. Cum se împletesc temele?

Dacă ar trebui să identifici unul sau două versete-cheie în acest pasaj, care ar fi acelea?
Găsește în acest fragment:

Un exemplu de urmat:__________________________
O rugăciune de înălțat:_________________________
O avertizare de luat în seamă:_____________________
Un adevăr de proclamat:___________________________
Un cuvânt de încurajare de rostit:_______________________
O faptă sau o schimbare de făcut:_________________________

Acest episod biblic e încărcat de evenimente zguduitoare, dar și de momente impresionante și inspiratoare. În timp ce le studiezi, întreabă-te: „Ce încearcă Dumnezeu să îmi transmită prin acest pasaj?” Dacă ar trebui să-ți exprimi în doar 10 cuvinte sentimentele și opiniile vizavi de acest fragment, care ar fi acestea? Ce verset sau grup de cuvinte ți se pare cel mai sugestiv și de ce?
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse