[vineri, 11 octombrie]

Repetă citatul de la Flash.

„Balaam «a iubit plata fărădelegii» (2 Petru 2:15). Păcatul lăcomiei, pe care Dumnezeu îl declară a fi idolatrie, a făcut din el un om fățarnic și, prin acest unic păcat, Satana a ajuns să pună complet stăpânire pe el. Acesta a fost păcatul care a dus la ruinarea lui. Ispititorul făgăduiește întotdeauna câștig și onoare lumească pentru a-i face pe oameni să se abată de la slujirea lui Dumnezeu. El le spune că prea marea lor conștiinciozitate îi ține departe de bogăție. În felul acesta, mulți sunt ispitiți să se îndepărteze de calea strictei lealități. Un pas greșit face ca pasul următor să fie mai ușor, iar ei vor deveni din ce în ce mai îndrăzneți.” (Patriarhi și profeți, p. 439, 440)

În ce fel acționează lăcomia în detrimentul sufletului? Prin ce modalități poți combate lăcomia în viața ta? E posibil să îi ții piept numai prin puterea ta?
Gândește-te împreună cu prietenii tăi să vă oferiți voluntari la activități sociale de ajutorare a altora. Slujirea altora este una dintre cele mai bune căi de a colabora cu Dumnezeu în problema eliminării lăcomiei din inimile noastre.
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse