[duminică, 29 septembrie]

Citește relatarea modului în care Israel a fost condus înapoi prin ținuturile locuite de uriași.

Caz în studiu

Apoi ne-am întors şi am mers în pustie, pe drumul către Marea Roşie[a], după porunca Domnului. Am înconjurat multe zile muntele Seir.

2 Domnul mi-a zis: 3 «Ajunge cât aţi înconjurat muntele acesta! Întoarceţi-vă spre nord! 4 Porunceşte poporului următorul lucru: ‘Acum veţi traversa teritoriul fraţilor voştri, urmaşii lui Edom, care locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi, dar voi să vă păziţi bine. 5 Nu-i provocaţi la luptă, fiindcă nu vă voi da nimic din ţara lor, nici măcar o palmă de pământ. Muntele Seir i l-am dat în stăpânire lui Esau. 6 Să cumpăraţi de la ei pe preţ de argint hrană, ca să aveţi ce mânca şi să cumpăraţi de la ei pe preţ de argint apă, ca să aveţi ce bea, 7 căci Domnul, Dumnezeul vostru, a binecuvântat toată lucrarea mâinilor voastre. El cunoaşte călătoria voastră prin pustia cea mare; în timpul acestor patruzeci de ani Domnul, Dumnezeul vostru, a fost cu voi şi nu aţi dus lipsă de nimic’.»

8 Şi astfel am trecut pe lângă fraţii noştri, urmaşii lui Esau, care locuiau în Seir, departe de drumul spre Araba, departe de Elat şi de Eţion-Gheber; apoi ne-am întors şi am luat-o pe drumul care traversează pustia Moabului.

9 Domnul mi-a zis: «Să nu-i asediaţi pe moabiţi şi să nu-i provocaţi la luptă, fiindcă nu vă voi da nimic din ţara lor; cetatea Ar am dat-o în stăpânirea urmaşilor lui Lot.» 10 (În trecut aici locuiau emiţii, un popor puternic, numeros şi de statură înaltă asemenea anachiţilor[b]. 11 Ei erau consideraţi refaiţi ca şi anachiţii, dar moabiţii îi numeau emiţi. 12 În Seir au locuit în trecut şi horiţii, însă urmaşii lui Esau i-au ocupat, i-au nimicit şi au locuit în locul lor, la fel cum a făcut Israel în ţara pe care Domnul i-a dat-o ca moştenire.) 13 «Acum ridicaţi-vă şi traversaţi uedul[c] Zared!» Şi noi am traversat uedul Zared.

14 Perioada de când am plecat din Kadeş-Barnea şi până la traversarea uedului Zared a fost de treizeci şi opt de ani, timp în care toată generaţia de luptători a pierit din mijlocul taberei, aşa cum jurase Domnul. (Deuteronom 2:1-14)

Fii atent mai ales la Deuteronomul 2:7. Ce atitudine crezi că trebuiau să aibă israeliții în timpul trecerii prin zonele locuite de dușmanii lor? Citind capitolele 2 și 3 din Deuteronomul, care crezi că e concluzia care poate fi trasă din faptul că Israel s-a confruntat din nou cu o misiune aparent atât de greu de îndeplinit?
Care sunt provocările cu care te confrunți în prezent, în legătură cu care simți că Dumnezeu vrea să te încrezi pe deplin în El?

Fișă de studiu

 1. Ce porunci clare le dă Dumnezeu israeliților în această fază a călătoriei lor? Subliniază-le. Ce promisiuni le face Dumnezeu copiilor Săi în acest pasaj?
 2. Care sunt cuvintele și expresiile-cheie în fragmentul studiat?
 3. Încercuiește numele de triburi și grupuri de oameni menționate în aceste texte biblice.
  Înainte de a intra în Țara Făgăduită, de ce crezi că israeliții au fost obligați de Dumnezeu să pribegească și să aștepte 38 de ani pentru a ajunge la acest moment decisiv?
 4. Care crezi că e lecția cea mai importantă care reiese din acest pasaj?
 5. Subliniază ceea ce crezi tu că reprezintă cea mai im- portantă frază sau cel mai important verset din acest fragment.
  Cum crezi că s-au simțit israeliții când s-au confruntat cu aceeași provocare cu care
  se confruntaseră părinții lor, cu 40 de ani înainte?

 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse