Alte rubrici din studiu

Știai că?

Este dificil să precizăm câți israeliți au rătăcit prin deșert spre pământul făgăduit al Canaanului. Biblia ne spune că erau 600 000 de bărbați peste vârsta de 20 ani (Exodul 12:37; Numeri 2:32). Dacă adăugăm la acest număr femeile și copiii, aflăm că numărul posibil ar fi peste 2 milioane de oameni. De câtă hrană crezi că era nevoie pentru a hrăni zil- nic atâtea persoane? Totuși Dumnezeu i-a hrănit zi de zi, timp de 40 de ani. Ce Dumnezeu minunat avem!

Cu alți ochi

„Cine își biruie mânia, acela bi- ruie întreaga lume.” – Somadeva, culegător indian de legende, povești și basme indiene, secolul XI

„Eram supărat pe prietenul meu:

I-am mărturisit mânia mea, mâ- nia mea a luat sfârșit.

Eram supărat pe dușmanul meu;

Nu i-am mărturisit și mânia mea a crescut.” – William Blake, artist și poet englez, secolele XVIII – XIX

„Mânia e ca focul: nu se poate stinge de- cât atunci când e scânteie. După aceea e târziu.” – Papini, jurnalist, eseist, critic literar, poet și romancier italian, secolul XX
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse