[joi, 26 septembrie]

Una dintre cele mai dificile părți ale călătoriei făcute de israeliți a fost momentul când au fost nevoiți să înconjoare Edomul, locuitorii refuzând să le permită să traverseze prin țara lor. Citește paragrafele șase și șapte din capitolul 38 din cartea Patriarhi și profeți. Edomul se afla la o scurtă distanță de Țara Făgăduită. Dumnezeu își dorea ca poporul Israel să treacă prin această țară, dar ceva i-a împiedicat pe israeliți și, cu siguranță, nu împăratul Edomului a fost cel care le-a refuzat cererea. Te împiedică vreo faptă să obții binecuvântările pe care Dumnezeu vrea să ți le dea?

Este important să credem în Cuvântul lui Dumnezeu și să lucrăm prompt, în armonie cu el, în timp ce îngerii Lui așteaptă să ne ajute. Îngerii răi sunt gata să ne pună piedici la orice pas de înaintare. Și atunci când providența lui Dumnezeu le cere copiilor Săi să meargă înainte, când El este gata să facă lucruri mari pentru ei, Satana îi ispitește ca, prin ezitare și amânare, să-L supere pe Dumnezeu; el caută să aducă un duh de ceartă și să trezească nemulțumiri sau necredință și, în felul acesta, să-i lipsească de binecuvântările pe care Dumnezeu ar dori să li le dea. Servii lui Dumnezeu să fie pregătiți de acțiune, gata oricând să meargă înainte, de îndată ce providența divină deschide calea. Orice zăbavă din partea lor îi dă lui Satana timp să le pregătească înfrângerea. PP 423.1

În îndrumările pe care i le dăduse lui Moise la început, cu privire la trecerea lor prin țara edomiților, după ce spusese că edomiții se vor teme de Israel, Domnul îi interzisese poporului să se folosească de acest privilegiu împotriva lor. Deoarece puterea lui Dumnezeu lucra pentru Israel, spaima ar fi făcut din edomiți o pradă ușoară, iar evreii nu trebuia să-i jefuiască. Porunca dată lor suna astfel: “Să vă păziți bine. Să nu vă încăierați cu ei; căci nu vă voi da în țara lor nici măcar o palmă de loc. Muntele Seir l-am dat în stăpânirea lui Edom.” (Deuteronom 2, 4-5.) Edomiții erau urmași ai lui Avraam și ai lui Isaac și, de dragul acestor slujitori ai Săi, Dumnezeu și-a manifestat mila față de fiii lui Esau. El le dăduse în stăpânire muntele Seir și nu trebuia să fie tulburați, decât dacă, datorită păcatelor lor, aveau să se situeze în afara îndurării Lui. Evreii trebuia să-i alunge și să-i nimicească cu desăvârșire pe locuitorii Canaanului, care umpluseră măsura răutății; dar edomiții se mai aflau încă în timpul harului și, din cauza aceasta, erau tratați cu milă. Lui Dumnezeu Îi place mila și de aceea Își arată îndurarea înainte de a veni cu judecățile Sale. El l-a învățat pe Israel să-i cruțe pe edomiți, înainte de a le cere să-i nimicească pe locuitorii Canaanului.

 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse