[duminică, 22 septembrie]

Citește cu atenție secțiunea Caz în studiu.

Toată adunarea israeliților a ajuns în pustia Țin în luna întâi. Poporul s-a sta- bilit în Kadeș. Acolo a murit și a fost îngropată Miriam. Nu era apă pentru adunare,  astfel că ei s-au adunat împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron. Poporul s-a certat cu Moise și a zis: «Mai bine am fi murit când au murit frații noștri înaintea Domnului! De ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta? Ca să murim aici și noi și vitele noastre? De ce ne-ați scos din Egipt să ne aduceți în acest loc uscat? Nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodie și nu este nici apă de băut».” „După aceea, Moise a trimis niște soli din Kadeș la
regele Edomului: «Așa vorbește fratele tău Israel: Tu cunoști toate greutățile prin care am trecut, cum părinții noștri s-au dus în Egipt și au locuit acolo multă vreme; egiptenii ne-au asuprit pe noi și pe părinții noștri. Când am strigat către Domnul, El a auzit glasul nostru și a trimis Îngerul care ne-a scos din Egipt; suntem la Kadeș, o cetate aflată la marginea ținutului tău. Lasă-ne să trecem prin țara ta. Nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii, nu vom bea apă din nicio fântână. Vom merge pe Drumul Regelui, fără să ne abatem nici la stânga, nici la dreapta, până trecem prin ținutul tău.» Dar Edom i-a răspuns: «Să nu treci pe la mine căci te voi întâmpina cu sabia.»”

De la muntele Hor au pornit pe drumul către Marea Roșie ca să ocolească țara Edom; dar poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva Domnului și împotriva lui Moise: «De ce ne-ați scos din Egipt, ca să murim în pustie? Nu mai avem nici pâine, nici apă și sufletul nostru s-a scârbit de această mâncare mizerabilă!» Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi veninoși; ei i-au mușcat pe israeliți și mulți din popor au murit. Poporul a venit la Moise și i-a spus: «Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului să alunge de la noi acești șerpi.» Moise s-a rugat pentru popor. Domnul i-a zis lui Moise: «Fă un șarpe și agață-l pe un stâlp. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi.»” (Numeri 20:1-5,14-18; 21:4-8)

Poți observa că sunt redate trei episoade. Ce ne spune fiecare episod despre dificultățile cu care se confruntau israeliții în deșert? Erau ei îndreptățiți să fie furioși pe Moise și pe Dumnezeu? Explică-ți răspunsul.
De ce avantaje se bucuraseră israeliții în Egipt ca sclavi? De ce își doreau să se întoarcă? Uiți și tu uneori de unde te-a adus Dumnezeu?

Fișă de studiu

  1. Ce elemente din pasajul biblic de săptămâna aceasta au fost noi pentru tine?
  2. Ce personaje ți se par cele mai interesante? De ce?
  3. Ce nemulțumire a israeliților este tipică vieții tale?
  4. Încadrează într-un dreptunghi cuvintele și grupurile de cuvinte care exprimă cele mai intense emoții.
  5. Ce lecție Și-a dorit Dumnezeu să îl învețe pe poporul Său?
  6. Ce ai descoperit nou la Dumnezeu în urma lecturării acestor pasaje?
  7. Ce idei poți pune în practică săptămâna aceasta?

 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse