[duminică, 15 septembrie]

Citește secțiunea Caz în studiu. Prea puține istorisiri din Biblie ne oferă imaginea clară a unei rebeliuni pe față cum e aceasta. Când l-au înfruntat pe Moise, ce au spus despre el Core și cei 250 de conducători? Cum a reacționat Moise? De ce a fost el atât de copleșit de durere? Ai fost vreodată acuzat pe nedrept fiindcă făceai ceea ce îți spusese Dumnezeu?

Caz în studiu

Korah, fiul lui Iţhar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, împreună cu Datan şi Abiram, fiii lui Eliab, şi On, fiul lui Pelet – urmaşi ai lui Ruben – au luat[a] 2 două sute cincizeci dintre israeliţi, conducători ai adunării, membrii aleşi ai sfatului, oameni cu renume, şi s-au ridicat împotriva lui Moise. 3 S-au adunat împotriva lui Moise şi a lui Aaron şi le-au zis:

– Aţi mers prea departe! Toată adunarea este sfântă, fiecare om din adunare, şi Domnul este în mijlocul ei. Deci de ce vă ridicaţi pe voi înşivă deasupra adunării Domnului?

4 Când Moise a auzit, a căzut cu faţa la pământ. 5 Apoi i-a zis lui Korah şi cetei lui:

– Dimineaţă Domnul va face cunoscut cine este al Său, cine este sfânt şi cine are voie să se apropie de El; cel pe care El l-a ales, acela se va apropia de El. 6 Faceţi lucrul acesta: luaţi cădelniţe, atât tu, Korah, cât şi ceata ta, 7 şi mâine puneţi în ele foc şi tămâie înaintea Domnului; omul pe care Domnul îl alege va fi cel sfânt. Voi, leviţii, aţi mers prea departe!

8 Apoi Moise i-a zis lui Korah:

– Ascultaţi, fii ai lui Levi! 9 Este prea puţin pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a ales din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiaţi de El pentru a face lucrarea de la Tabernaculul Domnului, să staţi înaintea adunării şi s-o slujiţi? 10 El v-a lăsat să vă apropiaţi de El, pe tine şi pe toţi fraţii tăi, fiii lui Levi, iar acum vreţi şi preoţia? 11 De aceea, să ştii că tu şi toată ceata ta, v-aţi adunat împotriva Domnului. Căci cine este Aaron, ca să cârtiţi împotriva lui?

12 Moise a trimis după Datan şi Abiram, fiii lui Eliab, dar ei au zis:

– Nu venim!

După aceea, Moise i-a zis lui Korah:

– Tu şi toată ceata ta să vă înfăţişaţi mâine înaintea Domnului – tu, ei şi Aaron. 17 Fiecare să-şi ia cădelniţa, să pună tămâie în ea şi să-şi pună cădelniţa înaintea Domnului: vor fi două sute cincizeci de cădelniţe; şi tu şi Aaron să veniţi fiecare cu cădelniţa lui.

18 Toţi oamenii şi-au luat cădelniţele, au pus foc şi tămâie în ele şi au stat la intrarea în Cortul Întâlnirii împreună cu Moise şi Aaron. 19 Korah a strâns întreaga adunare împotriva lor la intrarea în Cortul Întâlnirii. Atunci slava Domnului s-a arătat întregii adunări. (Numeri 16:1-12, 16-19)

Fișă de studiu

  1. Ai mai auzit până acum această istorisire?
  2. Ce parte din ea te-a surprins cel mai mult?
  3. Subliniază toate versetele ce merită reținute.
  4. Încercuiește cele două discursuri emoționante rostite de personaje. Care este ideea principală a relatării?
  5. Ce ai învățat despre Dumnezeu?
  6. Ce lecție vei aplica în viața ta?

 
Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse