[duminică, 8 septembrie]

Citește relatarea despre cele 12 iscoade care au plecat în Canaan (Numeri 13 și 14) și răspunde la întrebările din studiu. De ce crezi că a fost inclusă această istorisire în Biblie? Ce mesaj îți transmite Dumnezeu prin ea? Ce aspect al ei ți se adresează personal?

Studiu de caz

„Domnul i-a zis lui Moi- se: «Trimite oameni să iscodească țara Canaanului pe care o dau israeliților. Din fiecare seminție a părinților lor să trimiți câte un om; toți să fie dintre conducătorii lor.»”

„Moise i-a trimis să iscodească țara Canaan, zicându-le: «Mergeți de aici spre Neghev, urcați muntele și vedeți cum este țara: dacă poporul care locuiește acolo este puternic sau slab, dacă sunt mulți sau puțini, dacă țara în care locuiesc este bună sau rea, dacă orașele în care locuiesc sunt ca niște tabere sau sunt fortificate.»”

„Au venit înaintea lui Moise, a lui Aaron și a întregii adunări a israeliților în pustia Paran, la Kadeș; le-au adus vești, lor și întregii adunări, și le-au arătat roadele țării. Ei i-au zis lui Moise: «Am ajuns în țara în care ne-ai trimis și, într-adevăr, acolo curge lapte și miere; acesta este rodul ei. Însă locuitorii țării sunt puternici, iar cetățile lor sunt fortificate și mari; mai mult, i-am văzut acolo și pe anachiți.»”

„Atunci Caleb a liniștit poporul înaintea lui Moise și a zis: «Haideți să mergem și să o ocupăm, căci sigur vom putea s-o cucerim!»

Dar oamenii care au mers cu el au zis: «Nu putem să înaintăm împotriva acestui popor pentru că este mai puternic decât noi.»”
„Atunci toată adunarea a început să țipe și în noaptea aceea poporul a plâns. Toți israeliții au cârtit împotriva lui Moise și a lui Aaron; întreaga adunare le-a zis: «Dacă am fi murit în țara Egiptului sau dacă am fi murit în pustia aceasta!»”

„Atunci Moise și Aaron au căzut cu fețele la pământ înaintea întregii adunări a israeliților. Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, care erau dintre cei ce iscodiseră țara, și-au sfâșiat hainele și au zis întregii adunări a israeliților: «Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară deosebit de bună. Dacă Domnul Își găsește plăcerea în noi, ne va duce în această țară și ne-o va da nouă; este o țară în care curge lapte și miere. Dar nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de poporul din țară, căci îi vom înghiți de vii. Ei nu mai au nicio protecție, iar Domnul este cu noi; nu vă temeți de ei.»” (Numeri 13:1,2,17-19,26-28,30,31; 14:1,2,5-9)

 

Fișă de studiu

  1. De ce crezi că Dumnezeu i-a spus lui Moise să trimită o echipă de spioni pentru a cerceta Țara Canaanului?
  2. Ce i-a impresionat cel mai mult pe spioni la această țară? De ce se temeau ei?
  3. Ce deosebire exista între atitudinea lui Iosua și Caleb și atitudinea celorlalți bărbați?
  4. De ce crezi că reacția lor a fost diferită?
  5. Când te confrunți cu frica, te asemeni mai mult cu Iosua și Caleb sau cu ceilalți 10 spioni?
  6. Ce lecție din acest pasaj îți va fi de folos când te vei confrunta cu situații înfricoșătoare?