Alte rubrici din studiu

Știai că?

Soția lui Moise, Sefora, era madianită. Probabil că pielea ei era foarte închisă la culoare. Totuși, ea era o urmașă a lui Avraam, prin soția aces- tuia, Chetura, și o închinătoare a adevăratului Dumnezeu. Ellen White o descrie ca fiind timidă și retrasă din fire, blândă și tandră și foarte afectată la vederea suferinței. Când tatăl Seforei, Ietro, a adus-o în pustie, ca să-l întâlnească pe Moise, ea a observat cât de epuizat era soțul ei. Ea i-a spus tatălui ei că e îngrijorată pentru el, așa că Ietro îi sugerează lui Moise un plan de organizare a aproximativ două milioane de călători nefericiți.

 

Cu alți ochi

„Prea puțini oameni au puterea înnăscută de a cinsti succesul unui prieten fără invidie.” – Eschil, dramaturg grec din secolul V î.Hr.

„Noi semănăm în viața noastră semințele ce vor aduce un rod în con- secință, așa că cel mai bine este să îndepărtăm buruienile mâniei, avari- ției, invidiei și îndoielii, pentru ca pacea și abundența să poată fi manifestate față de toți.” – Dorothy Day, jurnalistă și activistă socială americană, secolul XX

„Cine sapă groapa altuia cade în ea.” – Proverb unguresc

„Nu te uita la pahar, ci la ce e în el.” – Proverb evreiesc