Alte rubruci din studiu

Știai că?

Cuvântul „templu” este utilizat de 15 ori în cartea Apocalipsa. Sanctuarul din Vechiul Testament a fost construit după modelul Sanctuarului ceresc, fapt care constituie tema ultimei cărți a Bibliei. De fapt, scopul inițial al sanctuarului era ca Dumnezeu să poată „locui” împreună cu poporul Său. Scopul ultim al lui Dumnezeu pentru sanctuar pare a fi evenimentul culminant al Scripturii: „Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: «Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.»” (Apocalipsa 21:3) Probabil că sanctuarul înseamnă mai mult decât niște simboluri pe care trebuie să le ținem minte!

 

Cu alți ochi

„Religia creștină se fundamentează pe prezumția că această prăpastie dintre omenesc și divin… poate fi acoperită. Mai mult decât atât, ea… a fost acoperită printr-un mijloc de proveniență divină, un Mijlocitor.” – Walter F. Specht

„Israel a fost astfel ajutat să înțeleagă că tronul lui Dumnezeu – un tron al corectitudinii și al justeții neschimbătoare – era, de asemenea, un tron al harului și al milei.” – Frank Holbrook