[miercuri, 28 august]

În secțiunea Repere, sunt incluse câteva versete ce prezintă diferitele aspecte ale Planului Mântuirii așa cum sunt ele prezentate în serviciile sanctuarului. Alege un verset care surprinde cel mai bine lucrarea de salvare din perspectiva ta. Ce elemente comune conțin toate aceste versete? Dacă ar trebui să prezinți cuiva, printr-un studiu biblic, semnificația și scopul tabernaculului, cum ai începe și pe ce ai pune accent? De ce?

Repere

„Voi locui în mijlocul israeliților și Eu voi fi Dumnezeul lor.” (Exodul 29:45)

„Am auzit un glas puternic ieșind de la tron și spunând: «Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul Lui. Și Dumnezeu Însuși va fi cu ei (și va fi Dumnezeul lor).»” (Apocalipsa 21:3)

„Să se scrie aceasta pentru generația viitoare, pentru ca poporul care se va naște să-L laude pe Domnul! El supraveghează din înălțimea sfințeniei Sale; Domnul privește din ceruri pe pământ, ca să ia aminte la gemetele prizonierilor și să-i elibereze pe cei condamnați la moarte.” (Psalmii 102:18-20)

„Lucrul cel mai important din ceea ce am spus este că avem un astfel de Mare Preot, Care S-a așezat la dreapta tronului Măreției, în ceruri, slujitor în Locul Sfânt și în adevăratul Cort, ridicat de Domnul, nu de oameni.” (Evrei 8:1,2)

„Isus a strigat din nou cu glas tare și apoi Și-a dat duhul. Și iată că draperia Templului a fost despicată în două, de sus până jos; pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat.” (Matei 27:50,51) (Vezi și Ioan 1:1-5,14)