[miercuri, 21 august]

La Repere vei găsi câteva pasaje din relatarea biblică și altele care sunt legate de temele ce le conține studiul de săptămâna aceasta. Citește-le (împreună cu Textul-cheie) și identifică un verset ce ți se adresează personal.

Repere

„Domnul a trecut prin fața lui și a strigat: «Domnul, Domnul Dumnezeu, este milostiv și binevoitor, încet la mânie și plin de îndurare și credincioșie. El Își păstrează îndurarea față de mii de generații, iertând nedreptatea, răzvrătirea și păcatul, dar nu lasă nepedepsit pe cel vinovat, ci pedepsește nelegiuirea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la a treia și a patra generație.»” (Exodul 34:6,7)

„Iar dacă nu doriți să slujiți Domnului, atunci alegeți astăzi cui vreți să slujiți: fie zeilor cărora le slujeau strămoșii voștri dincolo de râu, fie zeilor amoriților în a căror țară locuiți! Cât despre mine, eu și familia mea Îi vom sluji Domnului.” (Iosua 24:15)

„Supuneți-vă deci lui Dumnezeu! Împo- triviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi.” (Iacov 4:7)

„Isus zicea: «Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!» Au tras la sorți ca să-și împartă hainele Lui între ei.” (Luca 23:34)

Text-cheie

„«Am văzut cât de încăpățânat este acest popor, a continuat Domnul să-i spună lui Moise. Acum, lasă-Mă! Mânia Mea are să se aprindă împotriva lor și-i voi mistui, iar din tine voi face un neam mare.» Dar Moise a încercat să-L înduplece pe Domnul, Dumnezeul său, zicând: «Doamne, de ce să se aprindă mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână puternică?»” (Exodul 32:9-11)

Însușește-ți lecția și cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă o cale de a discuta cu cineva despre această istorisire din Biblie. Poate că știi o persoană care trebuie să ia hotărârea de a rămâne de partea lui Dumnezeu sau care se încăpățânează să meargă pe calea aleasă de ea. Roagă-te cu sinceritate pentru ea și cere-I ajutorul lui Dumnezeu să o poți încuraja să aleagă să rămână de partea Sa.

[în fotografie: Peninsula Sinai, drumul către muntele Sinai]