[miercuri, 31 iulie]

Citește cântarea eliberării din Exodul 15.

Atunci Moise şi israeliţii au cântat această cântare Domnului:

„Voi cânta Domnului,
căci Şi-a arătat slava;
i-a năpustit în mare
pe cal şi pe călăreţ.
2 Domnul este tăria mea şi cântarea mea,
El a devenit mântuirea mea;
Acesta este Dumnezeul meu şi Îl voi lăuda,
este Dumnezeul tatălui meu şi Îl voi înălţa.
3 Domnul este un războinic;
Numele Lui este Domnul.
4 El a aruncat în mare
carele lui Faraon şi oştirea lui;
căpeteniile lui alese
s-au înecat în Marea Roşie[a].
5 Ape adânci i-au acoperit;
s-au prăbuşit în adânc ca o piatră.
6 Dreapta Ta, Doamne,
este măreaţă în putere,
dreapta Ta, Doamne,
i-a zdrobit pe duşmani.
7 Cu măreţia majestăţii Tale
Ţi-ai doborât vrăjmaşii,
Ţi-ai dezlănţuit mânia
care i-a mistuit ca pe o mirişte.
8 La suflarea nărilor Tale
apele s-au adunat,
puhoaiele de ape s-au ridicat ca un zid,
adâncurile s-au închegat în inima mării.
9 Vrăjmaşul îşi zicea:
«Îi voi urmări, îi voi ajunge din urmă.
Voi împărţi prada;
îmi voi împlini dorinţa cu privire la ei.
Îmi voi scoate sabia
şi mâna mea va pune stăpânire pe ei.»
10 Însă când Tu ai suflat cu suflarea Ta,
marea i-a acoperit;
s-au afundat ca plumbul
în apele măreţe.
11 Care dintre zei este ca Tine, Doamne?
Cine este ca Tine,
glorios în sfinţenie, temut în splendoare şi înfăptuitor de minuni?
12 Ţi-ai întins mâna dreaptă
şi pământul i-a înghiţit.
13 Prin îndurarea[b] Ta Ţi-ai condus poporul
pe care l-ai răscumpărat;
prin puterea Ta l-ai călăuzit
spre Locuinţa Ta cea sfântă[c].
14 Popoarele vor începe să tremure când vor auzi;
îi va cuprinde groaza pe locuitorii Filistiei.
15 Căpeteniile Edomului se vor teme;
un tremur îi va cuprinde pe conducătorii Moabului.
Toţi locuitorii Canaanului se vor topi de spaimă;
16 teroarea şi groaza vor cădea peste ei;
din pricina măreţiei braţului Tău,
vor amuţi ca o piatră,
până va trece poporul Tău, Doamne,
până va trece poporul pe care l-ai câştigat[d].
17 Tu îl vei aduce şi-l vei sădi
pe muntele moştenirii Tale,
în locul pe care Tu, Doamne, Ţi l-ai pregătit ca locuinţă,
lăcaşul pe care mâinile Tale, Stăpâne, l-au întemeiat.
18 Domnul va domni
în veci de veci!“ (Exod 15:1-18)

Gândește-te la o situație din care te-a scăpat Dumnezeu. Scrie și tu un cântec de eliberare, apoi citește-I-l lui Dumnezeu când te închini înaintea Sa.