[luni, 29 iulie]

Citește rubrica Repere, apoi, cu ajutorul unei concordanțe sau al unui comentariu, caută în Biblie câte două texte care lămuresc fiecare dintre următoarele subiecte ce apar în istoria eliberării israeliților din Egipt:

Credința:

Închinarea:

Mântuirea:

Identitatea noastră ca biserică:

 

Repere 

„Frații mei, să priviți ca o mare bucurie atunci când vă confruntați cu felurite încercări, căci știți că încercarea credinței voastre
produce răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și ducă la desă- vârșire lucrarea, ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără să vă lipsească nimic.” (Iacov 1:2-4)

„Tu ești un adăpost pentru mine! Tu mă vei păzi de necaz, înconjurându-mă cu cântări de izbăvire!” (Psalmii 32:7)

„Familii ale popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinstiți-I puterea! Dați Domnului slava cuvenită Numelui Său! Aduceți un dar și veniți înaintea Lui! Închinați-vă Domnului cu podoabe sfinte.” (1 Cronici 16:28,29)

„Însă voi sunteți o spiță aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este posesiunea lui Dumnezeu, ca să puteți proclama faptele mărețe ale Celui Ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Cândva nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Cândva nu primiserăți îndurare, dar acum ați primit îndurare.” (1 Petru 2:9,10)

„Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții!” (Apocalipsa 2:10)