Alte rubrici din studiu

Știai că?

Isus a intrat în Ierusalim cu patru zile înainte ca mielul să fie adus ca jertfă în Templu pentru păcatele poporului Israel.
Cu patru zile înainte ca mielul să fie jertfit, el trebuia ales. De aceea, exact în ziua în care se alegea mielul, Isus a intrat în Ierusalim ca Miel al lui Dumnezeu. Vineri era ziua sărbătorii Paștelui și ziua în care mielul trebuia jertfit. Timp de 1 200 de ani, în această zi, preotul sufla în șofar (cornul de miel) la ora 3 după-amiază – momentul în care mielul era jertfit – și toți israeliții se opreau să mediteze la sacrificiul adus pentru păcatele poporului Israel. Vineri, în jurul orei 3, pe când era răstignit, Isus a spus: „S-a sfârșit!”.
Oasele mielului de Paște nu trebuiau rupte sau zdrobite, iar evanghelis- tul Ioan ne spune că nici oasele lui Hristos nu au fost zdrobite (Ioan 19:33).

Cu alți ochi

„Nu putem manifesta dragostea atâta vre- me cât nu experimentăm harul.” – Jerry Bridges, profesor de religie și scriitor contemporan american

„Creștinul arată cine este prin ceea ce face cu ce are la dispoziție.” – Anonim

„Adevăratul creștinism este un proces dinamic care ne transformă viața.” – William Barclay, teolog scoțian din secolul XX